Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Informace

IV. celofakultní pedagogická konference

Termín: pátek 4. dubna 2008 (9.00 – 15.00 hod.)

Učebna: P1

Odpovědné osoby:

  • Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Ing. Svatopluk Nečas

Předpokládá se účast všech pedagogických pracovníků ESF a OJA, studentů doktorského studia, kteří se podílejí na výuce (podle uvážení vedoucích kateder), dále účast tajemníka, CIKT, SVI, SO (podle uvážení ved. odd.). Seznam účastníků nahlásí vedoucí kateder a oddělení do 28. 3. 2008 na adresu necas@econ.muni.cz. Na den konání konference je vyhlášeno děkanské volno.

Programové bloky:

  1. Překreditování předmětů – smysl, princip, harmonogram + profil absolventa
  2. Přestupky studentů (plagiáty, podvody, taháky apod.) – prevence a postih
  3. Kontrola kvality vzdělávání
  4. Novinky na webu ESF
  5. Videopřenosy přednášek on-line a off-line archiv

Programové bloky budou vždy zahájeny prezentací, následovat budou přihlášené diskusní příspěvky, na závěr bloku se pak předpokládá volná diskuse v plénu.

Diskusní příspěvky lze formou anotace přihlásit do 28. 3. 2008 na adrese necas@econ.muni.cz a plné texty nebo prezentace v PowerPointu odevzdat tamtéž před zahájením konference. Z konference nebude vydán sborník, diskusní příspěvky budou vystaveny na těchto stránkách.

Své názory k průběhu a obsahové náplni letošní pedagogické konference, jakož i doporučení pro případné další ročníky, můžete vyjadřit v minianketě, kterou naleznete zde