Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní informace

Mezinárodní vědecká konference Garantované obchodování komodit na komoditních burzách

pod záštitou hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka

Termín konání: 25.–26. června 2008

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno

Zaměření konference

Hlavním tématem konference bude rozvoj burzovního obchodování komodit se zvláštním zaměřením na problematiku transparentnosti burzovních obchodů a jejich garantování.

Uveřejnění příspěvku ve sborníku je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, jeho dodáním nejpozději do 24. května 2008 v požadovaném formátu a schválením mezinárodním programovým výborem.

Jednací jazyk

čeština, angličtina, slovenština

Programový výbor

Předseda: Ing. Petr Valouch vedoucí katedry financí ESF MU
Členové: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. ESF MU
  prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. ESF MU
  prof. Dr. Dirk Kaiser FHS Bochum
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha
  prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. NHF EU Bratislava
  prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Eva Horvátová, CSc. NHF EU Bratislava
  doc. Ing. Eva Kafková, PhD. PHF Košice
  Ing. František Kalouda, CSc., MBA ESF MU
  Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. ESF MU
  Ing. Boris Šturc, CSc. NHF EU Bratislava
  Ing. Darina Vološinová. PhD. PHF Košice
  Mgr. Petr Červinek ESF MU
  Ing. František Davídek ministerský rada MPO
  Ing. Stanislav Juránek hejtman Jmk
  Ing. Jan Krajíček ESF MU
  Ing. Svatopluk Nečas ESF MU
  Ing. Ladislav Svoboda předseda burzovní komory PBB
  Ing. Karel Zezula generální sekretář PBB

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jan Krajíček
Členové: Ing. Ivana Bibzová
  Mgr. Petr Červinek
  Mgr. Ing. Eva Hřebíčková
  Ing. Alois Konečný
  Ing. Dagmar Linnertová
  Ing. Peter Mokrička
  Ing. Gabriela Oškrdalová
  Ing. Miroslava Šikulová

Termíny

do kdy co
30.4.2008 Přihlášení – probíhá přes Konferenční systém ESF – nápovědu pro Konferenční systém naleznete zde
30.4.2008 Anotace – odevzdání probíhá přes Konferenční systém ESF
24.5.2008 Příspěvek – v požadovaném formátu odevzdat přes Konferenční systém ESF
12.6.2008 Zaplacení konferenčního poplatku ve výši 1950,– Kč (včetně DPH) v Obchodním centru MU
31.5.2008 Uzávěrka přihlášek pro ubytování

Komunikace s účastníky konference

Veškerá komunikace (přihlášení, odevzdání anotací i příspěvku, požadavky na ubytování) s účastníky konference, s výjimkou zaslání faktur, probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF. Pouze v případě nutnosti je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu komodity@econ.muni.cz nebo organizačního výboru konference.