Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

O konferenci

Katedra financí ESF MU uspořádala pod záštitou děkana doc. Ing. Antonína Slaného, CSc. mezinárodní vědeckou konferenci

Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do EU

V Brně ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2004

stáhnout sborník z konference