Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Ekonomicko-správní fakulta jako organizátor Vás ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR zve na seminář

Finanční a ekologické aspekty krizových situací

Univerzitní centrum MU Šlapanice 3.–4. září 2009

Předběžný program semináře

stáhnout ve formátu PDF

Záštita semináře

Česká republika:
za ESF MU: děkan doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
za MF ČR: náměstek Ing. Jiří Kubínek
za SSHR: předseda Ing. Ladislav Zabo
za MŽP ČR: náměstek Ing. Karel Bláha, CSc.
za MV ČR: první náměstek: Ing. Jaroslav Salivar
za JM kraj: hejtman Mgr. Michal Hašek
Slovenská republika:
za SSHR: předseda Ing. Marián Čakajda
za MF SR: státní tajemník Ing. František Palko

Charakteristika semináře

Jedná se v pořadí již o třetí odbornou mezinárodní akci pořádanou na základě dlouhodobé spolupráce Ekonomicko-správní fakulty s Ministerstvem financí ČR, které je hlavním garantem semináře. V roce 2009 se jedná o specifický seminář s účastí vybraných odborníků z řad ústředních úřadů státní správy a veřejného a soukromého sektoru ČR a SR.

Přihlášení na seminář

Účastník se přihlašuje na seminář prostřednictvím návratky, která je součástí průvodního dopisu k pozvánce nebo prostřednictvím emailové adresy spoluprace@econ.muni.cz. Na základě přihlášení bude vystavena a zaslána faktura na zaplacení vložného. Vzhledem tomu, že kapacita seminárního sálu je omezena, organizátor si vyhrazuje právo (po naplnění kapacity sálu) ukončit proces přihlašování.

Ubytování

Přihlášený účastník si rezervuje ubytování individuálně podle svého výběru v Univerzitním centru MU Šlapanice s využitím adres:

http://www.skm.muni.cz/slapanice/
telefon: +420 549 49 2410, fax: +420 544 228 337,
email: slapanice@skm.muni.cz

Vložné: 1200,– (1008,– Kč bez DPH)

Vložné zahrnuje výdaje na organizaci semináře, na vydání a rozeslání sborníku ze semináře a dále na občerstvení v průběhu jednání semináře, včetně diskusního večera.