Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní Informace

Katedra financí ESF MU a Institut pro finanční trh pořádají

Mezinárodní vědeckou konferenci Evropské finanční systémy 2012

Termín konání: 21. a 22. června 2012

Místo konání:

Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno

Zaměření konference

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na nejnovější vědecko-výzkumné poznatky a trendy v oblasti vývoje světových finančních trhů a finančních sektorů jednotlivých světových ekonomik. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji evropské finanční a dluhové krize včetně návrhů jejího řešení a předcházení podobným krizím v budoucnu. Diskutovány budou také nejnovější poznatky a trendy v oblasti vývoje bankovního sektoru, pojišťovnictví, nových finančních a zajišťovacích produktů, finančního řízení podnikatelských subjektů, stejně jako novinky v oblasti účetních systémů a daňových soustav.

Uveřejnění příspěvku v tištěném sborníku je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, dodáním příspěvku ve stanoveném termínu a v požadovaném formátu a rozsahu, kladným recenzním posudkem a zapracováním připomínek recenzenta ve stanoveném termínu.

Jednací jazyk

čeština, angličtina

Komunikace s účastníky konference

Veškerá komunikace (přihlášení, odevzdání anotací i příspěvku) s účastníky konference, s výjimkou zaslání faktur, probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF. Pouze v případě nutnosti je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu konf_kf@econ.muni.cz nebo organizačního výboru konference.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, náklady spojené s vydáním sborníku a občerstvení v průběhu konference. V případě neúčasti na konferenci nebo neotištění příspěvku ve sborníku z důvodu pozdního odevzdání nebo z důvodu odevzdání v jiném než požadovaném formátu nebo z důvodu odevzdání v jiném než požadovaném souborovém formátu nebo z důvodu překročení povoleného rozsahu příspěvku nebo z důvodu pozdního zaplacení konferenčního poplatku se poplatek nevrací. Nezahrnuje náklady na ubytování.

Termíny

do kdy co
11.5.2012 Přihlášení – probíhá přes Konferenční systém ESF – nápovědu pro Konferenční systém naleznete zde
11.5.2012 Zaplacení konferenčního poplatku ve výši 2 500,– Kč (včetně DPH); částka musí být k tomuto datu připsána na účet konference; v případě pozdního zaplacení nezaručujeme otištění příspěvku ve sborníku
25.5.2012 Anotace – odevzdání probíhá přes Konferenční systém ESF
25.5.2012 Příspěvek – v požadovaném formátu odevzdat přes Konferenční systém ESF

Informace nutné pro úhradu konferenčního poplatku

Platby ze zahraničí:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA
IBAN: CZ43 0100 000­0 0000 8563 6­621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
Zpráva pro příjemce (Pole 70): Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci v Konferenčním systému ESF

Platby z České republiky:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA – 0100
Číslo účtu: 8563 6621
Variabilní symbol: Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci v Konferenčním systému ESF