Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní Informace

Mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy 2011

Termín konání: 3. června 2011

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta MU,

Lipová 41a, 602 00 Brno

Zaměření konference

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na prezentaci poznatků teorie a praxe v oblasti finančních systémů. Zvláštní důraz je kladen na nové podmínky, regulační opatření v peněžnictví, na finančních trzích, v pojišťovnictví, účetnictví a daňové soustavě a jejich dopady do podnikové sféry. V oblasti pojišťovnictví, krom jiného i otázka krytí nově vznikajících pojistných rizik, jejich profylaxe a financování.

Uveřejnění příspěvku v tištěném sborníku anotací a na CD s plnými verzemi příspěvků, které budou účastníkům konference předány při prezenci, je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, dodáním příspěvku ve stanoveném termínu a v požadovaném formátu.

Jednací jazyk

čeština, angličtina

Programový výbor

Předseda: Ing. Petr Valouch, Ph.D. vedoucí katedry financí ESF MU
Členové: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová VŠB TU Ostrava
  prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. ESF MU
  prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. NHF EU Bratislava
  prof. Dr. Dirk Kaiser FHS Bochum
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha
  prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. NHF EU Bratislava
  prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Eva Kafková, PhD. PHF Košice
  doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. ESF MU
  Ing. František Kalouda, CSc., MBA ESF MU
  Ing. Peter Krištofík, Ph.D. UMB Bánská Bystrica
  Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. ESF MU
  Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. VŠB TU Ostrava
  Ing. František Řezáč, Ph.D. ESF MU
  Mgr. Petr Červinek ESF MU
  Ing. Jan Krajíček ESF MU
  Ing. Svatopluk Nečas ESF MU
  Ing. David Rozumek ČNB

Komunikace s účastníky konference

Veškerá komunikace (přihlášení, odevzdání anotací i příspěvku) s účastníky konference, s výjimkou zaslání faktur, probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF. Pouze v případě nutnosti je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu konf_kf@econ.muni.cz nebo organizačního výboru konference.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, náklady spojené s vydáním sborníku a občerstvení v průběhu konference. V případě neúčasti na konferenci nebo neotištění příspěvku ve sborníku z důvodu pozdního odevzdání nebo z důvodu odevzdání v jiném než požadovaném formátu nebo z důvodu odevzdání v jiném než požadovaném souborovém formátu nebo z důvodu překročení povoleného rozsahu příspěvku nebo z důvodu pozdního zaplacení konferenčního poplatku se poplatek nevrací. Nezahrnuje náklady na ubytování.

Program konference

Pátek, 3. června 2011
Čas   Událost   Místnost
9:00 – 9:30   Registrace   vstupní hala na 2. poschodí
9:30 – 9:45   Zahájení konference   posluchárna P2 AWD Hall
9:45 – 12:00   Jednání v plénu, diskuse   posluchárna P2 AWD Hall
12:00 – 13:00   Oběd   menza Vinařská
13:15 – 15:00   Jednání v plénu, diskuse   posluchárna P2 AWD Hall

Program konference může být změněn s ohledem na skutečný počet účastníků, kteří se na konferenci dostaví.

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jan Krajíček
Členové: Mgr. Petr Červinek
  Ing. Veronika Kajurová
  Ing. Dagmar Linnertová

Termíny

do kdy co
30.4.2011 Přihlášení – probíhá přes Konferenční systém ESF – nápovědu pro Konferenční systém naleznete zde
30.4.2011 Anotace – odevzdání probíhá přes Konferenční systém ESF
12.5.2011 Příspěvek – v požadovaném formátu odevzdat přes Konferenční systém ESF
30.4.2011 Zaplacení konferenčního poplatku ve výši 500,– Kč (včetně DPH); částka musí být k tomuto datu připsána na účet konference; v případě pozdního zaplacení nezaručujeme otištění příspěvku ve sborníku

Informace nutné pro úhradu konferenčního poplatku

Platby ze zahraničí:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA
IBAN: CZ43 0100 000­0 0000 8563 6­621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
Zpráva pro příjemce (Pole 70): Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci v Konferenčním systému ESF

Platby z České republiky:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA – 0100
Číslo účtu: 8563 6621
Variabilní symbol: Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci v Konferenčním systému ESF

Minilogo oslav 20. výročí založení ESF
Tato konference je součástí akcí k oslavám 20. výročí založení ESF MU