Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní Informace

Mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy 2010

Termín konání: 27.–28. května 2010

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta MU,

Lipová 41a, 602 00 Brno

Zaměření konference

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na prezentaci poznatků teorie a praxe v oblasti finančních systémů. Zvláštní důraz je kladen na nové podmínky, regulační opatření v peněžnictví, na finančních trzích, v pojišťovnictví, účetnictví a daňové soustavě a jejich dopady do podnikové sféry. V oblasti pojišťovnictví, krom jiného i otázka krytí nově vznikajících pojistných rizik, jejich profylaxe a financování.

Aktivní účastníci konference budou rozděleni do tří sekcí na základě odevzdaných anotací příspěvků:

  • firemní finance a účetnictví
  • finanční trhy (kapitálové trhy, rating, bankovnictví)
  • pojišťovnictví

Uveřejnění příspěvku v tištěném sborníku, který bude účastníkům konference předán při prezenci, je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, jeho dodáním ve stanoveném termínu a v požadovaném formátu.

Jednací jazyk

čeština, angličtina, slovenština

Programový výbor

Předseda: Ing. Petr Valouch, Ph.D. vedoucí katedry financí ESF MU
Členové: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová VŠB TU Ostrava
  prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. ESF MU
  prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. ESF MU
  prof. Dr. Dirk Kaiser FHS Bochum
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha
  prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. NHF EU Bratislava
  prof. dr hab. Andrzej Szromnik UE Krakow
  prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Eva Horvátová, CSc. NHF EU Bratislava
  doc. Ing. Eva Kafková, PhD. PHF Košice
  doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. ESF MU
  Ing. František Kalouda, CSc., MBA ESF MU
  Ing. Peter Krištofík, Ph.D. UMB Bánská Bystrica
  Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. ESF MU
  Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. VŠB TU Ostrava
  Ing. František Řezáč, Ph.D. ESF MU
  Mgr. Petr Červinek ESF MU
  Ing. Jan Krajíček ESF MU
  Ing. Svatopluk Nečas ESF MU
  Ing. David Rozumek ČNB

Komunikace s účastníky konference

Veškerá komunikace (přihlášení, odevzdání anotací i příspěvku, požadavky na ubytování) s účastníky konference, s výjimkou zaslání faktur, probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF. Pouze v případě nutnosti je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu konf_kf@econ.muni.cz nebo organizačního výboru konference.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady a náklady spojené s vydáním sborníku a konferenčních materiálů. V případě neúčasti na konferenci nebo neotištění příspěvku ve sborníku z důvodu pozdního odevzdání nebo z důvodu odevzdání v jiném než požadovaném formátu nebo z důvodu odevzdání v jiném než požadovaném souborovém formátu nebo z důvodu překročení povoleného rozsahu příspěvku nebo z důvodu pozdního zaplacení konferenčního poplatku se poplatek nevrací. Nezahrnuje náklady na ubytování.

Program konference

Čtvrtek, 27. května 2010
Čas   Událost   Místnost
10:00 – 10:30   Registrace a ubytování   vstupní hala na 2. poschodí
10:30 – 10:50   Zahájení konference   posluchárna P2 AWD Hall
10:50 – 12:00   Jednání v plénu, diskuse   posluchárna P2 AWD Hall
12:00 – 13:00   Oběd   menza Vinařská
13:15 – 15:00   Jednání v plénu, diskuse   posluchárna P2 AWD Hall
15:00 – 15:30   Přestávka   vstupní hala na 2. poschodí
15:30 – 17:30   Jednání v sekcích   dle rozpisu jednotlivých sekcí
18:00 – 24:00   Společenský večer   menza Vinařská
 
Pátek, 28. května 2010
Čas   Událost   Místnost
10:00 – 12:00   Jednání v sekcích   dle rozpisu jednotlivých sekcí
12:00 – 13:00   Oběd   menza Vinařská
13:15 – 13:45   Závěrečné ukončení   posluchárna P2 AWD Hall

Program konference může být změněn s ohledem na skutečný počet účastníků, kteří se na konferenci dostaví.