Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Požadovaný formát příspěvku

Instrukce k podávání příspěvku do sborníku

 1. Příspěvky na konferenci budou přijímány v češtině, angličtině nebo slovenštině.
 2. Akceptovány budou příspěvky napsané ve formátu dokumentu MS Word (.doc), ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl a metodika, výsledky, diskuse, závěr, literatura).
 3. Formát příspěvku: dokument MS Word (.doc); typ písma Times New Roman; řádkování jednoduché; velikost písma 12 bodů; formát papíru A4; orientace na výšku; okraje 2,5 cm (všechny). Doporučujeme použití šablony příspěvku!!
  • Nadpis – název příspěvku v češtině, slovenštině písmem velikosti 16 bodů, tučné, ne vše velkými písmeny, vycentrovat, bez odkazů na poznámky pod čarou, vynechat řádek; stejným stylem název příspěvku v angličtině.
  • Vynechat jeden řádek.
  • Jméno a příjmení autora a spoluautorů, bez titulů, bez odkazů na poznámky pod čarou
  • Vynechat jeden řádek.
  • Anotace – česká nebo slovenská.
  • Klíčová slova – česky nebo slovensky.
  • Vynechat jeden řádek.
  • Annotation – anglická anotace.
  • Key Words – klíčová slova v angličtině.
  • Vynechat jeden řádek.
  • Vlastní text příspěvku. Nadpisy – velikost písma 14 bodů, tučně, velká písmena, centrujte.
  • Doporučený rozsah příspěvku do 5 stran. (Příspěvky přesahující 7 stran nebudou přijaty!!)
 4. Seznam literatury zařaďte na konec příspěvku podle normy ČSN ISO 690.
 5. Na konci příspěvku uveďte kontaktní adresu (jméno včetně titulů).
 6. Tabulky uvádějte v textu, číslo a název nad tabulkou (Tab. 1), pramen tabulky pod tabulkou. Nevkládat tabulky Microsoft Excel!!
 7. Grafy uvádějte v textu, číslo a název nad grafem (Graf. 1), pramen grafu pod grafem. Nevkládat grafy prostřednictvím tabulky Microsoft Excel!!
 8. Obrázky uvádějte v textu, číslo a název nad obrázkem (Obr. 1) , pramen obrázku pod obrázkem.

Šablonu příspěvku najdete zde