Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní Informace

Mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy 2009

pod záštitou děkana doc. Ing. Martina Svobody, Ph.D.

Termín konání: 25.–26. června 2009

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta MU,

Lipová 41a, 602 00 Brno

Zaměření konference

Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na prezentaci poznatků teorie a praxe v oblasti finančních systémů. Zvláštní důraz je kladen na nové podmínky, regulační opatření v peněžnictví, na finančních trzích, v pojišťovnictví, účetnictví a daňové soustavě a jejich dopady do podnikové sféry. V oblasti pojišťovnictví, krom jiného i otázka krytí nově vznikajících pojistných rizik, jejich profylaxe a financování.

Aktivní účastníci konference budou rozděleni do tří sekcí na základě odevzdaných anotací příspěvků:

  • firemní finance a účetnictví
  • finanční trhy (kapitálové trhy, rating, bankovnictví)
  • pojišťovnictví

Uveřejnění příspěvku ve sborníku je podmíněno zaplacením konferenčního poplatku, jeho dodáním ve stanoveném termínu, požadovaném formátu a jeho schválením mezinárodním programovým výborem.

Jednací jazyk

čeština, angličtina, slovenština

Programový výbor

Předseda: Ing. Petr Valouch, Ph.D. vedoucí katedry financí ESF MU
Členové: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová VŠB TU Ostrava
  prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. ESF MU
  prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. ESF MU
  prof. AE. dr. hab. Irena Jędrzejczyk AE Katowice
  prof. Dr. Dirk Kaiser FHS Bochum
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha
  prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. NHF EU Bratislava
  prof. dr hab. Andrzej Szromnik UE Krakow
  prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Eva Horvátová, CSc. NHF EU Bratislava
  doc. Ing. Eva Kafková, PhD. PHF Košice
  doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. ESF MU
  Ing. František Kalouda, CSc., MBA ESF MU
  Ing. Peter Krištofík, Ph.D. UMB Bánská Bystrica
  Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. ESF MU
  Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. VŠB TU Ostrava
  Mgr. Petr Červinek ESF MU
  Ing. Jan Krajíček ESF MU
  Ing. Svatopluk Nečas ESF MU
  Ing. David Rozumek ČNB

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jan Krajíček
Členové: Ing. Veronika Bučková
  Mgr. Petr Červinek
  Ing. Dionýz Horváth
  Ing. Bc. Alois Konečný
  Mgr. Ing. Eva Kutová
  Ing. Dagmar Linnertová
  Ing. Taťána Lyčková
  Ing. Petr Málek
  Ing. Peter Mokrička
  Ing. Gabriela Oškrdalová
  Ing. Miroslava Šikulová

Termíny

do kdy co
24.5.2009 Přihlášení – probíhá přes Konferenční systém ESF – nápovědu pro Konferenční systém naleznete zde
24.5.2009 Anotace – odevzdání probíhá přes Konferenční systém ESF
29.5.2009 Příspěvek – v požadovaném formátu odevzdat přes Konferenční systém ESF
10.6.2009 Zaplacení konferenčního poplatku ve výši 2 000,– Kč (včetně DPH)
5.6.2009 Uzávěrka přihlášek pro ubytování

Komunikace s účastníky konference

Veškerá komunikace (přihlášení, odevzdání anotací i příspěvku, požadavky na ubytování) s účastníky konference, s výjimkou zaslání faktur, probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF. Pouze v případě nutnosti je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu konf_kf@econ.muni.cz nebo organizačního výboru konference.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady a náklady spojené s vydáním sborníku a konferenčních materiálů. V případě neúčasti na konferenci se poplatek nevrací. Nezahrnuje náklady na ubytování.

Informace nutné pro úhradu konferenčního poplatku

Platby ze zahraničí:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA
IBAN: CZ43 0100 000­0 0000 8563 6­621
SWIFT CODE: KOMBCZ
Zpráva pro příjemce (Pole 70): Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci

Platby z České republiky:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA – 0100
Číslo účtu: 8563 6621
Variabilní symbol: Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci