Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

O konferenci

Katedra financí ESF MU uspořádala pod záštitou děkana pod záštitou děkana doc. JUDr. Ivana Malého, CSc. mezinárodní vědeckou konferenci

Evropské finanční systémy 2005

V Brně ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2006

stáhnout sborník z konference