Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

ESF má 3 nové instituty

K 1. říjnu byly na Ekonomicko-správní fakultě na základě opatření děkana 4/2015 zřízeny tři výzkumné instituty. Na katedře ekonomie Institute of Transport Economics, Geography and Policy, na katedře veřejné ekonomie Centrum pro výzkum neziskového sektoru a na katedře regionální ekonomie a správy Institut cestovního ruchu.

Společnými cíli všech institutů jsou zvyšování konkurenceschop­nosti výzkumných týmů, podpora mladých výzkumníků bakalářských, magisterských a doktorských programů, a publikační činnost. Instituty budou zastřešovat výzkumné aktivity, které prohloubí spolupráci nejen mezi katedrami, ale také s fakultami MU a s ostatními univerzitami nejen z ČR.