Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní informace

Katedra podnikového hospodářství

Vás zve na konferenci


Ekonomika a management organizací

9. září 2010

Cílem konference je posílení a prohloubení vztahů mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a manažerskou praxí. Konference je místem setkání široké odborné veřejnosti, zejména učitelů a studentů vysokých škol ekonomického a manažerského zaměření s představiteli praxe. Je příležitostí pro výměnu poznatků vztahujících se k problematice ekonomiky a managementu v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského charakteru.

Základní tematické okruhy:

  • Nové přístupy k výuce ekonomiky a managementu organizací.
  • Výsledky výzkumů v oblasti ekonomiky a managementu organizací.
  • Současné a zejména budoucí požadavky praxe na absolventy vysokoškolských oborů zaměřených na ekonomiku a management organizací.

Jednací jazyky

Čeština, slovenština, angličtina

Aktuální informace

Termín pro přihlášení na konferenci a odeslání příspěvků byl posunut na 15.7.2010.

Důležité termíny:

15. 7. 2010 Přihlášení do Konferenčního systému a zaslání příspěvku, zaplacení vložného.
30. 7. 2010 Vyjádření oponentů k předloženému příspěvku
9. 9. 2010 Konání konference