Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Ministerstvo financí České republiky
Vás zve na seminář

Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom

který se koná 8. června 2011 v budově ESF MU Lipová 41a Brno

Organizačně zajišťuje seminář Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Záštita semináře

 • za ESF MU – děkan doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
 • za MF ČR – I. náměstek RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
 • za SSHR – předseda Ing. Ladislav Zabo
 • za MV ČR – náměstek GŘ HZS brig. gen. Ing. Miloš Svoboda
 • za město Brno – náměstek primátora Ing. Oliver Pospíšil

Organizační výbor semináře

za ESF MU:

 • doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (předseda) – jansel@econ.muni.cz
 • Ing. Jakub Dostál
 • PhDr. Zdena Čačová
 • Ing. Jan Slezák
 • Miroslav Smutný
 • Ing. Lenka Furová

za MF ČR:

 • Ing. Libuše Pechatá (místopředsedkyně)
 • Ing. Hana Veselá (koordinátorka za MF ČR) – hana@vesela@mfcr.cz

Předběžný časový harmonogram semináře

09:00–09:30 Prezence
09:30–12.30 Dopolední jednání (moderují Ing. Kop, doc.Rektořík)
12:30–13:30 Oběd
13:30–15:45 Odpolední jednání (moderují Ing. Kop, doc. Rektořík)
15:45–16:00 Přestávka
16:00–17:30 Diskuse,
17:30–17:45 Závěry, doporučení
17:45 Společenský diskusní večer

Kontaktní adresy

Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Hana Veselá
Tel.: +420 257 041 111
E-mail: hana.vesela@mfcr.cz

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Tel: +420 4949 7686
E-mail: jansel@econ.muni.cz

Návratky pozvaných účastníků (obdrží osobním dopisem z MF ČR), případně přihlášky dalších zájemců (obdrží na základě zájmu od předsedy org. výboru ESF MU) prosíme zaslat do 30. dubna 2011 na výše uvedenou kontaktní adresu ESF MU.

Vložné 600 Kč (500 + 100 Kč DPH) vám bude fakturováno na adresu, kterou uvedete v návratce (přihlášce).

Vložné zahrnuje výdaje na organizaci semináře, na přípravu a rozeslání elektronického záznamu semináře a dále na občerstvení v průběhu jednání semináře, včetně diskusního večera.

Ubytování si v případě zájmu objednejte v hotelu GARNI Vinařská.