Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Logo ESF

ve spolupráci se

Logo SVECR

Vás srdečně zve na

5. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O CESTOVNÍM RUCHU


na téma

„Vybrané problémy cestovního ruchu – teorie a praxe“


Tématické bloky kolokvia: Podpora cestovního ruchu v období 2014–2020
Destinační marketing a management – nové přístupy
Udržitelný cestovní ruch

11. – 12. září 2014

Hotel Iris, Pavlov


Partnerem kolokvia je: Logo CCRJM


Jednací jazyk:

čeština, slovenština, angličtina

Kolokvium probíhá formou DISKUSE nad zvolenými tématy z oblasti cestovního ruchu. Každé z témat je zahájeno příspěvky předem oslovených přednášejících. Moderátor daného tématu následně otevře diskusi k dané problematice a ostatní účastníci se do diskuse aktivně zapojují. Pozn. Účastníci tedy své příspěvky neprezentují, ale aktivně diskutují. Příspěvek je publikován v elektronickém verzi sborníku.


Registrace:

Přihlásit se na kolokvium je možné prostřednictvím konferenčního systému Takeplace do 31. července 2014, a to buď založením účtu/profilu (vhodné pro pravidelné účastníky) nebo jednorázovým vstupem. Pro registraci je také možné využít sociálních sítí (viz pokyny na uvedeném odkaze).

Při registraci:

  • vyplňte osobní údaje,
  • zarezervujte si ubytování (nezapomeňte uvést počet nocí) a
  • uveďte fakturační údaje.

Systém vám automaticky vygeneruje proforma fakturu.


Sborník:

Výstupem kolokvia je recenzovaný sborník s ISBN. Sborník vychází v elektronické podobě na CD-ROM. Sborník obsahuje všechny elektronicky zaslané příspěvky k danému tématu kolokvia.

V případě velice kvalitního vědecko-výzkumného článku bude autor osloven s možností jeho publikování v časopise Czech Journal of Tourism.


Kontakt:

Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno, Ing. Andrea Holešinská, Ph.D., e-mail: kolokviumCR@econ.muni.cz, tel: 549 491 784, fax: 549 491 720