Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní informace

Termín konání: 25. dubna 2013

Místo konání: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno, Česká republika

Pořadatel: Oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium

Účel konference

Účelem 4. ročníku konference je poskytnout studentům doktorských studijních programů možnost prezentovat výsledky své výzkumné práce, získat zpětnou vazbu od účastníků a moderátorů konference a navázat vědecko-výzkumné kontakty.

Zaměření konference

  • Ekonomické teorie a hospodářská politika
  • Veřejná správa a regionální rozvoj
  • Podnikové hospodářství a management
  • Finance, účetnictví a daně

Jazyk konference: angličtina

Termíny

Registrace a abstrakty 18. 2. 2013
Oznámení o přijetí/nepřijetí příspěvku 25. 2. 2013
Úhrada účastnického poplatku 18. 3. 2013
Odevzdání plného textu příspěvku 24. 3. 2013

Doplňující informace

Konference je součástí Mezinárodního týdne 2013, který je organizován pro:

  • akademické pracovníky
  • studenty doktorských studijních programů
  • neakademické pracovníky

partnerských univerzit ESF a dalších univerzit, jejichž zástupci mají zájem na navázání spolupráce s Ekonomicko-správní fakultou MU. Účastníci konference se mohou zúčasnit i doktorandského workshopu a dalšího programu Mezinárodního týdne.

Ubytování si je možné zajistit v rámci Mezinárodního týd­ne.

Kontakt: doct-conf@econ.muni.cz