Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Ostatní

Kalendář akcí pro rok 2009

Akce mající vliv na výuku (popř. omezující možnost využití poslucháren během zkouškového období)

5. 3. XIV. reprezentační ples ESF MU – 6. 3. pro účastníky děkanské volno
13. 3. V. celofakultní pedagogická konference – děkanské volno
9. 5. Přijímací řízení (TSP)
10. 5. Přijímací řízení (TSP)
11. 5. Přijímací řízení (TSP) – děkanské volno pro výuku v posluchárnách
12. 5. Přijímací řízení (Jazyk – EHSKS)
13. 5. Dies Academicus 2009 – pro účastníky rektorské volno
24. 6. Přijímací řízení – magisterské navazující studium
8. 7. Přijímací řízení – doktorské studium

Lhůty pro podání přihlášek a termíny zápisu

28. 2. Lhůta pro podání přihlášek do bakalářského studia a magisterského prezenčního studia
30. 4. Lhůta pro podání přihlášek do magisterského navazujícího studia
15. 6. Lhůta pro podání přihlášek do doktorského studia
25. 6. Zápis do studia – bakalářské prezenční studium
26. 6. Zápis do studia – magisterské prezenční studium
31. 7. Zápis do studia – magisterské navazující studium
27. 8. Zápis do studia – bakalářské kombinované studium
28. 8. Zápis do studia – bakalářské kombinované studium
4. 9. Zápis do studia – náhradní termín
11. 9. Zápis do studia – magisterské navazující kombinované studium

Akademické obřady

5. 6. Promoce – doktorské studium
21. 9. Imatrikulace
11. 7. Promoce
12. 7. Promoce
13. 10. Promoce
14. 10. Promoce

Konference kateder a další odborné popř. slavnostní akce

3.–5. 4. 10. výročí Administration Publique
4.–5. 5. Konference Evropa angažovaných občanů
17.–19. 6. XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Bořetice (KRES)
25.–26. 6. Evropské finanční systémy 2009 (KF)
25.–26. 6. Obchodování na komoditních burzách (KF)
2.–3. 9. Finanční problematika krizových situací (KVE)
5.–6. 11. Praxe a stáže studentů vysokých škol, Šlapanice
12.–13. 11. Seminář Telč 2009 – Konkurence v železniční dopravě (KE)

Zasedání Vědecké rady ESF

16. 3. zasedání Vědecké rady ESF
15. 6. zasedání Vědecké rady ESF
5. 10. zasedání Vědecké rady ESF
30. 11. zasedání Vědecké rady ESF (předběžný termín)

Porady s vedoucími kateder a jednání Komise pro studium (v JS 2009)

23. 2. v 10.15 hod. porada s vedoucími kateder
30. 3. v 10.15 hod. porada s vedoucími kateder
6. 4. v 10.00 hod. jednání Komise pro studium
27. 4. v 10.15 hod. porada s vedoucími kateder
25. 5. v 10.15 hod. porada s vedoucími kateder

Oborové rady a oborové komise (v JS 2009)

23. 2. v 15.00 hod. jednání předsedů oborových rad a komisí