Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů; o přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.

Zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (ESF MU) uchazeče informuje, že podáním přihlášky na adekvátní navazující obor uchazeč uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrativního zpracování přijímací zkoušky v rozsahu jméno a příjmení s tituly, datum narození, bydliště, číslo přihlášky, program, obor a forma studia včetně výsledků přijímacího řízení správci Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava , IČO: 26843935.

Administrativním zpracováním se rozumí zaslání písemných pozvánek uchazečům o studium na ESF MU a následné zaslání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Uchazeči se specifickými nároky

Uchazeči se specifickými nároky, kteří mají zájem o studium na Masarykově univerzitě, mohou absolvovat upravené přijímací zkoušky (využít zkušebního místa) v univezitním středisku Teiresiás.

Další informace související s přijímacím řízením

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU