Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Veřejná ekonomie

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Garantuje: Katedra veřejné ekonomie

Ilustrační foto

Vyučované předměty v dané formě studia

Cíle studia a profil absolventa

Doktorské studium v oboru Veřejná ekonomie si klade následující cíle:

 • podstatně prohloubit dosavadní teoretické znalosti doktorandů z oblasti veřejné ekonomie, a to v těsné vazbě na znalosti z oboru ekonomie;
 • rozvinout u doktorandů poznatky z metodologie vědecké práce vůbec a v oblasti veřejné ekonomie zvláště;
 • vypěstovat u nich schopnost interdiscipli­nárního přístupu k řešení problémů veřejného sektoru;
 • cestou náročných doktorských prací přispět k rozvoji oboru Veřejná ekonomie.

Profil absolventa je dán souborem všeobecných, odborných a specifických znalostí a dovedností, k nimž směruje proces vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Absolvent doktorského studia oboru Veřejná ekonomie najde své uplatnění především v těchto oblastech činností:

 • v řídících činnostech na všech stupních samosprávy a obecné i specifické státní správy, která vytváří podmínky pro fungování veřejného sektoru nebo ho přímo řídí; jedná se především o centrální a územní orgány, které řídí a spravují:
  • příjmy a výdaje veřejných rozpočtů (finanční instituce)
  • ekonomiku veřejné správy, policie, justice, armády
  • sociální politiku (sociální zabezpečení a sociální služby)
  • trh práce
  • školské, vědecké, kulturní, tělovýchovné aktivity a instituce
  • zdravotnickou politiku a instituce
  • životní prostředí
  • bydlení a bytovou politiku;
 • v řídících činnostech všech typů neziskových organizací, a to jak v řídících činnostech vrcholového charakteru, tak v činnostech, řídících ekonomiku těchto organizací;
 • v pedagogickém působení a ve vědecké práci v oblasti veřejné ekonomie, a to především na vysokých školách, ale i středních, zvláště pak středních odborných školách.

Založení přihlášky

Přihláška do doktorského studia

Logo OP VK na MU

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU