Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Podniková ekonomika a management

Studijní program: Ekonomika a management
Garantuje: Katedra podnikového hospodářství

Ilustrační foto

Vyučované předměty v dané formě studia

Cíle studia a profil absolventa

Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě:

 • osvojování metod vědecké práce,
 • prohlubování teoretických poznatků a přístupů,
 • rozvíjení schopnosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru,
 • rozvíjení schopnosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení.

Profil absolventa je dán souborem všeobecných, odborných a specifických znalostí a dovedností, k nimž směruje proces vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Absolvent bude vybaven znalostmi a dovednostmi, které navazují na graduální úroveň a rozvíjí ji především cestou podstatného prohloubení její metodologické a teoretické stránky. Jde především o znalosti a schopnosti využití:

 • filozofických myšlenkových směrů a jejich průmětu do problematiky podnikání včetně podnikatelské etiky, do problematiky strukturalizace lidských činností, celistvosti apod.;
 • obecných metodologických přístupů;
 • zákonitostí chování trhu a tržních subjektů, s akcentem na chování firmy;
 • institucí a jejich vlivu na stav a vývoj chování ekonomických subjektů;
 • optimalizace řídících funkcí, s důrazem zejména na rozhodování a organizování;
 • objektivizace marketingové strategie;
 • podstaty obchodní smlouvy co by výslednice zájmů smluvních partnerů;
 • informačních systémů zobrazujících hodnotové vztahy v podniku.

Založení přihlášky

Přihláška do doktorského studa

Logo OP VK na MU

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU