Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Základní informace

Doktorské studium…

…představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského studia. Jeho účelem je výchova studentů k samostatné vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, s cílem připravit je na vědecko-pedagogickou kariéru nebo vysoce kvalifikované působení v praxi.

…charakterizuje individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost doktoranda, kterým je na ESF MU přikládán klíčový význam. Počet klasicky vyučovaných předmětů DSP byl v uplynulých letech redukován s cílem umožnit studentům koncentrovat se na aktivní vědeckou práci.

…se na ESF MU ve všech oborech uskutečňuje v prezenční i kombinované formě, přičemž v obou formách probíhá studium podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

  • Studenti prezenční formy studia pobírají měsíční stipendium na podporu studia DSP. Studenti kombinovaného studia měsíční stipendium na podporu studia DSP nepobírají, mohou však stejně jako prezenční studenti účelově čerpat prostředky v rámci vypsaných stipendijních programů pro studenty DSP.
  • Všechny doktorské studijní obory ESF je možné studovat v češtině i angličtině, obor Finance také v němčině. Studium v českých programech je pro studenty bezplatné, studující v cizojazyčných programech hradí poplatek za studium.
  • Standardní doba studia v doktorských studijních programech ESF je čtyři roky, maximální doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je osm let.
  • Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  • Po úspěšném ukončení studia získá absolvent titul Ph.D. uváděný za jménem.

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU