Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Přijímací řízení

Obecné informace

Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů ESF se konají zpravidla dvakrát ročně:

  • na konci jarního semestru (s nástupem do studia v podzimním semestru následujícího akademického roku)
  • na konci podzimního semestru (s nástupem do studia v jarním semestru téhož akademického roku).

Přijímací zkoušky jsou prezenční. Zahraniční uchazeči, jejichž pobyt na území ČR je vázán vízovou povinností a kteří se z uvedených či jiných vážných důvodů nemohou dostavit k přijímací zkoušce osobně, mohou podat žádost o vykonání přijímací zkoušky distanční formou (tj. na základě posouzení písemných materiálů – viz Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF, část 1.2.

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích přijímacího řízení do studia v doktorských studijních programech Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, zahajovaného v podzimním semestru akademického roku 2017/2018 je zveřejněna zde.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu ekonomického či příbuzného zaměření, odevzdání přihlášky se všemi náležitostmi a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Konkrétní náležitosti přihlášky a rámcový obsah přijímací zkoušky do DSP specifikuje dokument Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty na základě návrhu zkušební komise a oborové rady. Oborová rada doporučí/nedoporučí uchazeče k přijetí na základě posouzení příslušných dokumentů (viz dále) a výsledků přijímací zkoušky.

Poplatky za přijímací řízení

Za přihlášku do doktorského studia je stanoven poplatek 400,– Kč.

Uchazeč platí poplatek za každou podanou přihlášku. Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky vygeneruje informační systém po úplném vyplnění přihlášky. Platební systém Obchodního centra Vás navede přímo k platbě. Při podání více přihlášek lze uhradit všechny přihlášky prostřednictvím jedné platby. Doklad o zaplacení se nezasílá na fakultu, ale je třeba jej pečlivě uschovat pro případ dohledání platby. Uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastní, nebude poplatek vrácen.

Termín podání přihlášek

V současnosti je vyhlášeno přijímací řízení do jarního semestru 2018, více informací zde.

Přijímací zkoušky a termín jejich konání

Informace o obsahu přijímací zkoušky pro jednotlivé obory doktorských studijních programů naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů.

Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů s nástupem do jarního semestru akademického roku 2017/2018 proběhnou 30. ledna 2018.