Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Veřejná správa (Administration publique)

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Garantuje: Katedra veřejné ekonomie
Partnerská univerzita: Université Rennes, Francie

Vyučované předměty v dané formě studia

Ilustrační foto

Francouzsko-české magisterské studium veřejné správy (M.F.T.A.P.) je moderním studijním programem, založeným v roce 2002 Masarykovou univerzitou a Univerzitou Rennes. Dvouletý bilingvní program ve formě navazujícího magisterského studia je ovocem dlouhodobé spolupráce mezi oběma univerzitami, plně započaté již v roce 1999. Program navazuje na partnerství měst Rennes a Brna a je podporován Francouzskou ambasádou v České republice.

Studijní program zajišťuje specifickou přípravu studentů pro veřejnou správu, s výukou orientovanou na regionální reformu a českou veřejnou správu v evropské perspektivě. Výuka, která probíhá na Ekonomicko-správní fakultě v Brně, je z poloviny vedena ve francouzštině a z poloviny v češtině. Téměř 600 hodin přednášek je zajištěno jak vyučujícími obou univerzit, tak i odborníky z praxe, k přednáškám se připojují dále konference a cvičení. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při renneské univerzitě. Zaměření oboru, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaných ve Francii. Integrální součástí studia je pracovní stáž v institucích veřejné správy v České republice a ve Francii. Tento vzdělávací cyklus, uznávaný jak v České republice, tak ve Francii, je přístupný všem frankofonním studentům a studentkám všech univerzit, kteří obdrželi titul bakalář. Po dvou letech studia studenti obdrží diplom inženýr ekonomie z Masarykovy univerzity a magisterský diplom Université Rennes.

Studenti využívají v rámci oboru program ERASMUS Student Mobility for Placements.

Profil absolventa

Studijní obor je zaměřen na profilaci vysoce kvalifikovaných ekonomů schopných zastávat pozice ve středním i top managementu na všech úrovních veřejné správy, stejně jako uplatnit se i v nadnárodních orgánech a institucích. Absolventi nacházejí uplatnění především jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, zejména v úřadech Evropské unie.

Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Absolventi nacházejí uplatnění především jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, zejména v úřadech Evropské unie.

Absolventi tohoto oboru pracují v těchto institucích:

  • UNESCO, Paříž
  • Evropská komise, Belgie
  • CzechTourism, Paříž
  • Ministerstvo obrany Francouzské republiky, Paříž
  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
  • Francouzsko-česká obchodní komora, Praha
  • Kancelář Senátu ČR, Praha
  • České obchodní zastoupení, Brusel
  • Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Praha

Doplňkové informace

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU