Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Veřejná ekonomika a správa

EAPAA

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Garantuje: Katedra veřejné ekonomie

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Vyučované předměty v dané formě studia

Ilustrační foto

Studijní obor veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými) ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Absolventi nalézají uplatnění na manažerských pozicích v institucích, jako jsou obecní a krajské úřady, státní ministerstva, vládní agentury, městské firmy, evropské instituce. Celá řada absolventů však nachází uplatnění i v podnikatelské sféře, či v v managementu neziskových organizací, kde pracují jako ředitelé, fundraiseři, odborníci na public relations a komunikaci, projektoví manažeři nebo ekonomové. Zakládáme si na tom, že naši studenti získávají nejen teoretické a obecné znalosti, ale díky diskusím se zaměstnavateli víme, že si osvojí i konkrétní dovednosti široce uplatnitelné v praxi.

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU