Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Regionální rozvoj a správa

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Garantuje: Katedra regionální ekonomie a správy

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Vyučované předměty v dané formě studia

Ilustrační foto

Specifikace oboru

Obor připravuje odborníky pro ekonomické rozhodování na úrovni obcí, regionů a dále národních a nadnárodních institucí veřejného i soukromého sektoru, kde je třeba brát v úvahu územní dimenzi společenského rozvoje. Charakteristickým znakem výuky oboru, zejména v navazujícím magisterském studiu, je komplexní přístup vycházející z teoretických znalostí doplněných praktickými kompetencemi a dovednostmi.

Výstupy oboru

Absolvent oboru je (v míře úměrné s dosaženým stupněm studia) schopen formulovat rozvojové záměry, zhodnotit jejich proveditelnost příp. řídit jejich realizaci, připravit žádost o podporu projektů z veřejných zdrojů, analyzovat nástroje finančního řízení územních celků a podílet se na tvorbě a uskutečňování strategií a koncepcí rozvoje. Mezi významné přednosti našich absolventů patří i rozvinutá schopnost komunikovat s odborníky z jiných oborů.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Získané znalosti umožňují absolventům oboru jako odborníkům na projektový management získat uplatnění nejen ve veřejných institucích počínaje obcemi a konče institucemi Evropské unie, ale i v soukromých firmách oceňujících jejich znalosti podnikatelského prostředí (včetně dobrého přehledu o cizích, zvláště evropských, zemích).

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU