Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Garantuje: Katedra regionální ekonomie a správy

Vyučované předměty v dané formě studia

Ilustrační foto

Specifikace oboru

Obor připravuje odborníky pro manažerské a koncepční činnosti v soukromém i veřejném sektoru cestovního ruchu. Výuka orientovaná zejména na management a marketing cestovního ruchu je účelně doplňována o další dimenze cestovního ruchu (environmentální, sociokulturní a prostorovou). Obor klade silný důraz na multidisciplinární pojetí výuky, přičemž zohledňuje regionální specifika rozvoje cestovního ruchu.

Výstupy oboru

Student oboru během studia získává řadu konkrétních praktických kompetencí a dovedností. Jako absolvent je schopen řešit složité otázky spojené s rozvojem cestovního ruchu, formulovat strategické záměry, navrhovat rozvojové projekty a podílet se na tvorbě a uskutečňování koncepcí rozvoje cestovního ruchu. Mimoto je odborně připraven na komunikaci s odborníky jiných profesí tak, aby jeho rozhodování mělo komplexní charakter.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Absolventi bakalářského studia nacházejí široké praktické uplatnění jak v podnikatelských činnostech v oblasti cestovního ruchu (zejména v managementu domácích i zahraničních firem), tak v institucích národní, regionální i lokální veřejné správy.

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU