Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Podniková informatika (Ing.)

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Garantuje: Katedra podnikového hospodářství
Partnerská fakulta: Fakulta informatiky
Souhrné informace o oboru naleznete zde

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Vyučované předměty v dané formě studia

Ilustrační foto

Spojení světa byznysu a informatiky. Cílem studia je poskytnout vzdělání propojující dvě oblasti: podnikovou ekonomiku s managementem na straně jedné a aplikovanou informatiku na straně druhé. Studium prohlubuje znalosti studentů, které získali v bakalářském stupni vzdělání, tím, že se zaměřuje více na teoretické poznatky. Díky tomu studenti lépe a hlouběji pochopí souvislosti a kontext podnikové informatiky. Hlubší teoretická znalost oboru poskytne studentům trvalejší hodnotu, protože teorie v oblasti podnikové informatiky nezastarává tak rychle, jako znalost konkrétních technologií a postupů, které se velmi dynamicky mění s technickým pokrokem.
Předměty se v rámci studia dělí do tří skupin. První skupinu tvoří předměty z oblasti podnikového hospodářství. Druhou skupinu tvoří předměty z oblasti aplikované informatiky a jsou vybrány tak, aby studentům poskytly potřebné znalosti pro řešení problémů, které se týkají aplikace informačních systémů a informačně-komunikačních technologií (IS/ICT). Třetí skupinu tvoří kurzy, které integrují znalosti získané z obou oblastí a tvoří tak jádro celého oboru.

Profil absolventa

Profil absolventa je formován tak, aby absolventi tohoto studijního oboru byli schopní zastávat jednu z následujících pracovních pozic a to v závislosti na individuální volbě povinně volitelných předmětů:

  • Byznys analytik, konzultant
  • Obchodník s IS/ICT produkty a službami
  • Manažer rozvoje a provozu IS/ICT

Byznys analytik je schopný správným výběrem informačních technologií a procesů, které tyto technologie umožňují řídit, podpořit strategické cíle organizace. Byznys analytik umí modelovat a měnit podnikové procesy a podnikovou organizační strukturu s cílem optimalizace procesů na základě zadaných kritérií a podpořit jejich řízení a to nastavením a úpravou ERP systémů a dalších IS/ICT technologií. Byznys analytik se orientuje v projektech nasazení informačních technologií a dokáže určit zejména ekonomické efekty těchto projektů.

Obchodník s ICT produkty a službami se umí dobře orientovat v tržním prostředí IS/ICT technologií, které je spojeno s prodejem licencí a služeb. Rozumí principům technologií jako je např. CRM pro řízení marketingu, SCM pro řízení logistiky, ERP pro řízení podnikových zdrojů. Tyto principy dokáže využít v rámci obchodních aktivit, k čemuž mu dopomůže znalost klíčových prodejních technik. Obchodník má také základní znalosti ekonomické stránky IS/ICT, procesů vývoje IS/ICT, a vlivu IS/ICT na výkonnost organizací. Tyto znalosti mu umožňují odhadnout náročnost a důsledky poskytovaných služeb zákazníkům.

Manažer rozvoje a provozu IS/ICT je pracovní pozice, která je specifická vysokou mírou potřeby zkušeností z provozu IS/ICT a „měkkými“ dovednosti. Tyto zkušenosti a dovednosti však musí být podpořeny odborným vzděláním, které studenti získají z oblastí ekonomie, řízení podnikové informatiky, softwarového inženýrství, projektového managementu, podnikových procesů zahrnujících lo­gistiku, operační řízení, strategické řízení, řízení lidských zdrojů a řízení těchto procesů.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Absolventi naleznou své uplatnění zejména jako:

  • analytici a konzultanti pro oblast IS/ICT v poradenských společnostech,
  • konzultanti prodeje IS/ICT produktů a služeb v ICT podnicích,
  • vedoucí pracovníci na pozicích manažer IS/ICT ve středních a velkých podnicích, kteří budou zodpovědní za efektivitu IS/ICT ve vztahu k podnikovým cílům a za rozvoj IS/ICT
  • specialisté věnující se aplikovanému i teoretickému výzkumu problematiky IS/ICT

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU