Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Podniková ekonomika a management

Studijní program: Ekonomika a management
Garantuje: Katedra podnikového hospodářství

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Vyučované předměty v dané formě studia

Ilustrační foto

Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické, obchodní a ekonomicko finanční. V rámci studia jde o pochopení věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostí mezi nimi. Společně se získáváním teoretických znalostí, je studium zaměřeno též na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost.

Problematika podniků a podnikání je postihována v bakalářském stupni studia v obecné rovině – ukotvení všeobecných dovedností a v navazujícím magisterském oboru je pak dále členěna do tří studijních směrů (blokového zaměření).

blok A – Obecný management a marketing
Profilujícími předměty jsou Mezinárodní management, Marketingový výzkum a Marketing 2.
blok B – Finanční management a controlling
Profilujícími předměty jsou Finanční management, Daňový systém a Controlling.
blok C – Provozní management a logistika
Profilujícími předměty jsou Logistika a Supply Chain Management, Provozní management a Podniková logistika.

Bloky, včetně vyučovaných předmětů, jsou blíže vymezeny prostřednictvím studijního plánu navazujícího magisterského studia.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Bezprostředně po ukončení studia nacházejí absolventi uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku, ve funkcích středního stupně řízení, popřípadě ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Dále pak jako analytici a projektanti systémů řízení podniků, ekonomicko-organizační poradci apod.

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU