Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Garantuje: Katedra veřejné ekonomie

Vyučované předměty v dané formě studia

Tento obor poskytuje specializované znalosti a dovednosti nezbytné pro práci v organizacích, jejichž hlavním cílem není dosahování zisku. Vychází z předpokladu, že stejně jako je nutné, aby dobře fungoval veřejný sektor, je nezbytné, aby efektivně a racionálně působily i nestátní neziskové organizace. Pomáhají zkvalitňovat občanskou společnost a významně pomáhají při seberealizaci každého občana ve prospěch veřejných i vzájemně prospěšných činností. Ekonomicko-správní fakulta proto od roku 2001 nabízí specificky zaměřené studium na ekonomiku a řízení nestátních neziskových organizací. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří v těchto organizacích již působí, nebo se o jejich činnost zajímají, případně kteří s činností těchto organizací přicházejí do styku.

Uplatnění absolventů tohoto oboru

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v managementu neziskových organizací, kde pracují jako ředitelé, fundraiseři, odborníci na public relations a komunikaci, projektoví manažeři nebo ekonomové. Někteří své znalosti neziskového sektoru uplatňují v institucích veřejné správy nebo ve finančním světě, když rozhodují o podpoře neziskových organizací nebo o spolupráci s nimi na zajišťování veřejně prospěšných projektů.

Doplňkové informace

Elektronická přihláška s výběrem oboru

Související odkazy

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU