Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Přípravný kurz na navazující magisterské studium

Tento přípravný kurz je určen pro uchazeče o navazující magisterské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kteří ekonomii doposud nestudovali či si své současné znalosti z bakalářského stupně studia chtějí doplnit a osvěžit. Kurz má za úkol připravit uchazeče na přijímací zkoušky na magisterský stupeň studia.
Kurzy pro akademický rok 2017/2018 budou vypsány pro prezenční i kombinovanou formu studia v oborech:

• Finance
• Podniková ekonomika a management
• Regionální rozvoj a správa
• Veřejná ekonomika a správa

Rozsah kurzu
Učivo kurzu je rozčleněno do dvou částí, jedná o část ekonomickou a odbornou. První z nich zabere celkem šestnáct vyučovacích hodin, druhá pak pouze deset. Kromě samotného výkladu patří do kurzu také vyplňování a řešení testovacích otázek z obou částí.

Termín konání
V průběhu dvou víkendů v květnu 2017, konkrétní termíny budou uvedeny na stránkách Obchodního centra MU.

Místo konání
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno

Jak se přihlásit?
Přihlašovat se můžete od 1. února 2017 prostřed­nictvím Obchodního centra MU. Kapacita kurzu je omezena.

Změna vyhrazena
Pro případ organizačních změn sledujte informace na stránkách ESF MU econ.muni.cz nebo na výše uvedeném odkazu obchodního centra.

Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se poplatek nevrací.

Kontaktní osoba
Ing. Michaela Horňáková
email: michaela.hornakova@econ.muni.cz

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU