Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Chcete u nás studovat?

Vážení přátelé,

vážíme si vašeho zájmu o studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Naše fakulta je zajímavou volbou pro všechny, kteří chtějí získat vysokoškolský diplom na prestižní a nejžádanější ekonomicky orientované škole na Moravě. Nabízíme kvalitní vzdělání poskytované v prostředí moderní univerzity se zkušenými profesory, výborným zázemím a špičkovou informační infrastrukturou. Vzdělání dávající absolventům – i díky značce MU a vybudované síti partnerů – vysoké šance na získání zajímavé, dobře placené práce zajištující dlouhodobý společenský vzestup.

Šťastnou ruku při volbě vaší studijní dráhy přeje

Martin Kvizda,
proděkan pro studium

Forma studia

Prezenční forma studia – tzv. „denní studium“

Nejobvyklejší forma studia pro absolventy středních škol, kteří mají možnost navštěvovat vyučování skoro každý všední den. Tato forma se většinou špatně kloubí s prací na plný úvazek či jinými závazky. Hlavní náplní docházky jsou především přednášky a semináře. Samotné návštěvy vyučování je vhodné spojit se samostudiem doporučené literatury. Některé předměty lze též sledovat ze záznamů na internetu.

Kombinovaná forma studia – tzv. „dálkové či distanční studium“

Na rozdíl od denního studia je kombinovaná forma určena především pracujícím lidem, kteří někdy v minulosti úspěšně absolvovali střední školu. Hlavní výhodou je možnost docházet do školy pouze na tzv. tutoriály, které mají vesměs povahu debaty nad danou látkou v rozsahu 4–20 hodin na jeden předmět (v závislosti na vysokoškolském stupni). Výuka probíhá výhradně v pátky a o sobotách. Základem dálkové formy je především samostudium materiálů a doporučené literatury. Pro studenty jsou určeny tzv. distanční studijní opory (DSO).

Stupeň studia

Bakalářský stupeň

Absolvent bakalářského stupně získává titul Bc. – bakalář, má znalosti a schopnosti této vysokoškolské kvalifikace. Ve studiu může pokračovat na navazujícím magisterském stupni naší fakulty (za určitých podmínek i bez přijímacích zkoušek), nebo si zvolit jinou vysokou školu. Bakalářské studium trvá za ideálních podmínek tři roky a je zakončeno obhájením bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Studenty navazujícího magisterského studia jsou absolventi bakalářského stupně. Studium je opět zakončeno obhájením závěrečné diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent magisterského studia získává titul Ing. – inženýr, má více znalostí a zkušeností z dané oblasti.

Obor studia

Nabídka oborů bakalářského studia v prezenční formě

Nabídka oborů bakalářského studia v kombinované formě

Nabídka oborů magisterského studia v kombinované formě

Více informací o nabízených oborech a struktuře ESF naleznete v brožuře zde.

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU