Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Organizační informace

TopSeC je zařazen do výukového procesu jako samostatný volitelný předmět typu C „Top Students Centre – TopSeC“, rozsah 2/0, 4 kredity (MPX_TPS1 – MPX_TPS4).

Náplň předmětu

  • Zahájení semestru: neformální setkání s partnery TopSeCu, teambuildingová aktivita pro studenty,
  • Průběh semestru: přednášky a workshopy partnerů dle harmonogramu,
  • Celosemestrální projekt zaměřený na řešení skutečných problémů z praxe ve spolupráci s partnery TopSeCu.

Kdo se může zapojit do TopSeCu?

Ve třídě TopSeC

Do TopSeCu se mohou přihlásit studenti 1. semestru prezenčního magisterského navazujícího studia (případně 7. semestru prezenčního magisterského studia). Po přihlášení a úspěšném absolvování výběrového řízení setrvávají studenti až do ukončení studia (z projektu je možné vystoupit). Do projektu se nemohou zapojit studenti, kterým zbývá dokončit pouze 1 rok studia.

TopSeC je otevřen všem studentům Masarykovy univerzity.

Požadavky pro úspěšné ukončení

Požadavky na účastníky TopSeC v jeho průběhu:

  • aktivní účast na přednáškách a workshopech,
  • aktivní zapojení do skupinové práce.

Pro získání certifikátu studenti musí aktivně absolvovat alespoň 2 semestry ze 4 a získat tak 8 kreditů. Studenti si dle svých aktuálních možností zapojení do TopSeCu zvolí pro daný semestr počet kreditů, tj. 0 (v případě např. studenti na zahraničních studijních pobytech apod., kdy se nemohou účastnit většiny akcí), nebo 4 kredity.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz