Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Top Students Centre

Logo TopSec

hledá a sdružuje studenty, kteří jsou

 • T – talentovaní
 • o – odpovědní
 • p – perspektivní
 • S – spolehliví
 • e – erudovaní
 • C – cílevědomí

Filosofie a vznik myšlenky TopSeC

Top Students Centre alias TopSeC je projektem Ekonomicko-správní fakulty MU, který umožňuje bližší spolupráci mezi talentovanými posluchači a subjekty podnikatelské praxe formou specializovaných odborných přednášek, workshopů a setkání s partnery TopSeC.

TopSeC zahájil svou činnost v akademickém roce 2008/2009. Tvořila ho pilotní skupina 25 studentů oborů Finance a Management, resp. Podnikové hospodářství. Dnes je TopSeC otevřen všem studentům napříč studijními obory a dokonce i studentům mimo Ekonomicko-správní fakultu. Každoročně přijímá cca 25 nových studentů.

Studenti, kteří se zapojí do projektu, mají už v průběhu studia příležitost přímých kontaktů s partnery projektu. Stejně tak jeho partneři mají možnost poznat schopnosti a dovednosti nejlepších posluchačů fakulty, tj. svých potenciálních zaměstnanců.

Myšlenka na vytvoření Top Students Centre vznikla v rámci spolupráce s Wirtschaftsu­niversität Wien, a to zejména Center of ExcellenceZentrum für Berufsplanung an der Wirtschaftsuni­verstät Wien. Původní idea vzešla od Union College, New York v roce 1989.

TopSeC

Související informace

Cíle TopSeC pro

Studenty:

 • získat dodatečnou kvalifikaci účastí v prestižním projektu,
 • navázat přímé kontakty a spolupráci s odborníky z praxe,
 • rozšířit si rozhled a rozhodnout se pro budoucí profesní profilaci;

Partnery:

 • vyhledávat talentované studenty již v průběhu jejich studia,
 • setkávat se a komunikovat s perspektivními studenty,
 • participovat na jejich odborném vzdělávání,
 • prezentovat informace přímo vybraným studentům zapojeným do projektu.

Kontakt

TopSeC
Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno

Oddělení vnějších vztahů a marketingu
Mgr. Barbora Němcová, MPIA
barbora.nemcova@econ.muni.cz
549 49 3361

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz

15.09.2016 Open Day 2016

15.09.2016 ISCOBEMM 2016

23.01.2017 Den otevřených dveří 2017