Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Top Students Centre

Logo TopSeC s pruhem, verze 2016a

TopSeC hledá a sdružuje studenty, kteří jsou

 • T – talentovaní
 • o – odpovědní
 • p – perspektivní
 • S – spolehliví
 • e – erudovaní
 • C – cílevědomí

TopSeC neboli Top Students Centre nabízí studentům jedinečnou příležitost setkávat se pravidelně s experty z praxe na odborných workshopech, vyzkoušet si nanečisto výběrová řízení, zapracovat na soft skills a získat zajímavé poznatky z praxe, která je každodenní součástí práce u partnerů TopSeCu. Semestry strávené v tomto projektu se studentům rozhodně vyplatí – pomáhají při hledání práce po absolvování studia, ale i v dalších letech. „Práci jsem dostal víceméně hlavně díky TopSeCu,“ říká absolvent Pavel Burda. „I na další pracovní pozice jsem měl díky TopSeCu výhodu. Jednak díky tomu, že jsem věděl, jak probíhají výběrová řízení a jednak i personalistky už měly tušení, že mě někdy někde viděly. Takže ohledně hledání místa jednoznačně výhoda,“ doplňuje.

V roce 2016/2017 se studenti TopSeCu budou setkávat se zástupci KPMG, EY, Deloitte Lidl a NeoVize. Přednášky a workshopy jen pro ně i letos chystá GrowJOB Institute.

Chcete tam být i Vy? V jarním semestru vybíráme nové studenty napříč studijními obory i fakultami, tak neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení!

Související informace

Cíle a přínosy TopSeC

Pro studenty:

 • získání dodatečné kvalifikace účastí v prestižním projektu,
 • navázání přímých kontaktů a spolupráce s odborníky z praxe,
 • rozšíření rozhledu a prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem,
 • nahlédnutí na to, jak vysněná pozice vypadá v praxi,
 • poznání zajímavých spolužáků (smýšlejících podobně jako Vy),
 • výběr témat diplomových prací ve spolupráci s partnery TopSeC, konzultace.

Pro partnery:

 • vyhledávání a navázání kontaktu s talentovanými studenty již v průběhu jejich studia,
 • pravidelná setkání a komunikace s perspektivními studenty,
 • participace na odborném vzdělávání potenciálních budoucích zaměstnanců,
 • přímá prezentace firmy a jejích aktivit studentům zapojeným do projektu,
 • možnost navázání dlouhodobé spolupráce již během studia (zadávání celosemestrálních projektů apod.).

Kontakt

TopSeC
Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno

Oddělení vnějších vztahů a marketingu
Mgr. Barbora Němcová, MPIA
barbora.nemcova@econ.muni.cz
549 49 3361

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz