Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Management v kultuře

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Management v kultuře
Garantující katedra: Katedra veřejné ekonomie
Koordinátor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské jednooborové

Studijní plán

Studijní povinnosti jsou stanoveny směrnicí děkana č. 6/2014, kterou naleznete v manuálu studenta.

Poznámky
Toto mezifakultní studium nezaštiťuje ESF, ale partnerská fakulta. Zde uveřejněný studijní plán obsahuje pouze předměty vyučované na ESF.

Kód Název / Vyučující / Poznámky Garant Uk. Kredity Hodiny
1. ročník
1. semestr (podzimní)
povinné předměty
BPE_ZEKO Základy ekonomie
Jandová, Tomeš
Prerekvizity: (! PEZE ) && (! KEZE ) && (! BPE_MIE1 ) && (! BKE_MIE1 ) && (! BPE_MAE1 ) && (! BKE_MAE1 ) && (! PEMIKI ) && (! PEMIAI ) && (! PEMAKI ) && (! PEMAII ) && (! KEMIKR ) && (! KEMAKR )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEZE. Nezapisují si studenti, kteří jsou zapsáni ke studiu na některém z oborů garantovaných na ESF MU.
KEk zk 4 kr. 2/0
2. semestr (jarní)
povinné předměty
BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Dostál, Hyánek, Navrátil, Prouzová, Škarabelová, Vaceková, Hyánek, Prouzová, Škarabelová
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVEKNO.
KVE zk 8 kr. 2/2
BPV_MVVS Marketing ve veřejném sektoru
Hyánek, Janíček, Prouzová, Škarabelová
Poznámka: nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVMAVS,KVMVS2,PVM­VVS,PVMAVS. Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokus se nezapíše min. 15 studentů.
KVE zk 6 kr. 2/2
MPH_PEMA Personální management
Kulhavý, Šmajsová Buchtová, Lysoňková
Prerekvizity: ! PHRLIZ && ! MPH_RLIZ
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHRLIZ.
KPH zk 5 kr. 2/0
MPP_OPVZ Obchodní právo včetně živnostenského
Fronc Chalupecká, Fronc Chalupecká, Šedová, Šedová
Prerekvizity: ! PPOPZ
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPOPZ.
KPr zk 4 kr. 1/1
MPP_PRPR Pracovní právo
Mervartová
Prerekvizity: ! PPPRP
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPPRP.
KPr zk 4 kr. 2/0
2. ročník
3. semestr (podzimní)
povinné předměty
BPH_ZMAN Základy managementu
Blažek, Kuchynková, Pirožek, Částek, Odehnalová, Smutný, Žáková Talpová
Prerekvizity: ((! PHMANA )&&(! BPH_MAN1 ))||(! NOWANY ( BPH_MAN1 ))
Poznámka: Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU.
KPH zk 5 kr. 2/1
BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy
Jahoda, Špaček, Špalek, Arnerová, Ficek, Holubová, Hrůza, Kopečková, Kuna, Matějová, Pejcal, Řezáč, Struk, Štarhová, Vyskočil, Godarová
Prerekvizity: (! BPV_VEEK )&&(! BPV_APEC )
Poznámka: Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPV_VEEK nebo BKV_VEEK nebo BPV_APEC.
KVE zk 8 kr. 2/2
MPR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území
Pařil, Pařil
 
KRES zk 5 kr. 2/1
MPV_EKKU Ekonomika kultury
Škarabelová, Svoboda, Škarabelová
Prerekvizity: ! PVEKMA
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVEKMA. Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokus se nezapíše min. 15 studentů.
KVE zk 5 kr. 2/1
MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru
Hladká, Hrůza, Jurajdová
Prerekvizity: ! MPV_CMUV
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MPV_CMUV.
KVE zk 5 kr. 1/2
4. semestr (jarní)
povinné předměty
MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
Hřebíček, Lukášová, Kuchařová
Prerekvizity: ! MPV_COMA && ! NOW ( MPV_COMA )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVRD.
KVE z 4 kr. 1/2

Legenda

povinné předměty
povinné předměty v rámci vybraného bloku
povinně volitelné předměty
povinná volba jazyka