Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Finance a právo

Studijní program: Finance a účetnictví
Studijní obor: Finance a právo
Garantující katedra: Katedra financí
Forma a typ studia: prezenční bakalářské jednooborové

Studijní plán

Studijní povinnosti jsou stanoveny směrnicí děkana č. 6/2014, kterou naleznete v manuálu studenta.

Poznámky

Matematika
Povinnost absolvovat předmět BPM_MATE – Matematika mají studenti, kteří zahájili studium od akademického roku 2013/2014.
Studium jazyků
Jazyk I – v daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk I/1–I/4.
Tělesná výchova
Během studia má student povinnost splnit podmínky pro udělení 2 kreditů z předmětů sportovních aktivit. Podmínky a nabídku předmětů naleznete v manuálu studenta a na webových stránkách Fakulty sportovních studií.
Povinné předměty v cizím jazyce a zahraniční pobyty
Student má během studia povinnost absolvovat alespoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce. Může využít nabídku všech cizojazyčných předmětů na naší fakultě i na ostatních fakultách univerzity, pokud to jejich vyučující umožňují. Více informací naleznete v manuálu studenta.
Povinně volitelné předměty
Studenti mají povinnost v průběhu studia absolvovat dva ze čtyř povinně volitelných předmětů.
Volitelné předměty
Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech oborů a nebo z přehledu volitelných předmětů, a to do požadovaného minimálního počtu 180 kreditů.
Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student → Kontrola průchodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student → Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr.

Kód Název (Garant) / Vyučující + Poznámky Uk. Kredity Hodiny
1. ročník
1. semestr (podzimní)
povinné předměty
BDX_AKAP
Akademické psaní (ESF) z 2 kr. /
Nekuda, Nekuda, Poláček
BEP101Zk
Právní nauka I (KPrávT) zk 3 kr. 2/1
Hapla, Večeřa, Hapla, Večeřa
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BEP301Zk
Evropské právo (KMEP) zk 4 kr. 2/1
Týč, Sehnálek, Křepelka, Janků, Rohová, Špottová
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BEP302Zk
Veřejná správa v ČR a v Evropě (KSVSP) zk 3 kr. 2/0
Skulová, Jurníková, Kadečka, Kliková, Havlan, Sedláček, Smutná
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BPE_MIE1

Mikroekonomie 1 (KEk) zk 8 kr. 2/2
Kvasnička, Tomeš, Čapek, Čekmeová, Doležalová, Končíková, Konôpková, Lipovská, Mikula, Pápai, Reichel, Slanicay, Súkupová, Baďo, Fikejs, Jakubová Niedermayerová, Šebek, Válková, Zimčík
Prerekvizity: (! BPE_MIC1 ) && (! BKE_MIE1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 , BKE_MIE1 ))
BPF_ZAFI
Základy financí (KFin) zk 4 kr. 2/0
Sponer, Svoboda, Chmelíková, Zelená, Hvozdenská, Linnertová, Mokrička, Sponerová, Urbanovský
Prerekvizity: ! MPF_AFIN
 
BPM_VTMA
Vstupní test do matematiky (KAMI) z kr. /
Bauer, Křehlík, Matulová
BVV01K
Veřejné finance a fiskální právo (KFPNH) k 3 kr. 2/0
Tomášková, Pařízková, Mrkývka
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BVV09Zk
Finanční správa (KFPNH) zk 4 kr. 2/1
Czudek, Janovec, Mrkývka, Pařízková, Radvan, Schweigl, Šramková, Bartes, Liška
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI1A
Jazyk I/1 – Angličtina (CJV) z 5 kr. 0/4
Beard, Bilková, Boháček, Hrbáčková, Kollárová, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Václavík, Vašíčková, Wachsmuthová, Barnová, Cének Vrbská, Plocková
Prerekvizity: (! BPJ_JI1F )||(! BPJ_JI1N )||(! BPJ_JI1S )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1A
BPJ_JI1F
Jazyk I/1 – Francouzština (CJV) z 5 kr. 0/4
Červenková, Pojslová, Boháček
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1F
BPJ_JI1N
Jazyk I/1 – Němčina (CJV) z 5 kr. 0/4
Hušková, Pojslová, Sojková, Vincze, Boháček
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1N
BPJ_JI1S
Jazyk I/1 Španělština (CJV) z 5 kr. 0/4
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
 
2. semestr (jarní)
povinné předměty
BEP401Zk
Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu (KObčP) zk 4 kr. 2/1
Hurdík, Hrdlička, Králíčková, Dobešová, Ronovská, Dudová, Dudová, Lavický, Ronovská, Selucká, Juřátková, Lavický, Lebeda, Mušálková, Pondikasová, Vitoul
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BPE_MAE1

Makroekonomie 1 (KEk) zk 8 kr. 2/2
Žídek, Čekmeová, Fitzová, Jonáš, Končíková, Konôpková, Mikula, Reichel, Zimčík, Žídek, Coufalová, Doležalová, Kupčíková, Murín
Prerekvizity: (! BPE_AMA1 )&&(! BKE_MAE1 ) && (! BPE_MAC1 ) && (! NOWANY ( BKE_MAE1 , BPE_MAC1 ,! BPE_AMA1 ))
BPM_MATE

Matematika (KAMI) kz 6 kr. 2/2
Matulová, Bauer, Janoušková, Křehlík, Másilko, Matulová, Staněk, Tesaříková
Prerekvizity: ( BPM_VTMA )
BVV08K
Finanční právo (KFPNH) k 4 kr. 2/1
Blažek, Janovec, Mrkývka, Pařízková, Radvan, Schweigl, Šramková, Tomášková
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI2A
Jazyk I/2 – Angličtina (CJV) z 5 kr. 0/4
Bilková, Boháček, Cének Vrbská, Hrbáčková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Rada, Václavík, Vašíčková, Wachsmuthová, Barnová, Beard
Prerekvizity: ( BPJ_JI1A )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2A
BPJ_JI2F
Jazyk I/2 – Francouzština (CJV) z 5 kr. 0/4
Červenková, Veškrnová, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI1F )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2F
BPJ_JI2N
Jazyk I/2 – Němčina (CJV) z 5 kr. 0/4
Hušková, Chládková, Sojková, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI1N )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2N
BPJ_JI2S
Jazyk I/2 Španělština (CJV) z 5 kr. 0/4
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: BPJ_JI1S
 
povinně volitelné předměty
BPF_OSFI

Osobní finance (KFin) zk 8 kr. 2/2
Mokrička, Oškrdalová, Svoboda, Doláková, Dráb, Florianová, Hvozdenská, Chmelíková, Mokrička, Oškrdalová, Plíhal, Urbanovský, Peňázová
2. ročník
3. semestr (podzimní)
povinné předměty
BEV501Zk
Evropské mezinárodní právo soukromé (KMEP) zk 3 kr. 2/0
Drličková, Janečková, Kozárek, Pastorková, Remsová, Rohová, Šimková
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BPF_FIU1

Finanční účetnictví 1 (KFin) zk 8 kr. 2/2
Sedláček, Křížová, Valouch, Hýblová, Jurová, Hýblová, Hvozdenská, Nešleha, Sedláček, Skalický, Vodáková, Kupčíková
Prerekvizity: ( BPE_MIE1 || BKE_MIE1 ) || ( FSpS:bp1039 ) || ( FSpS:bp2039 ) || ( BPH_ZMAN || BPE_ZEKO )
BVV12Zk
Základy obchodního práva (KObchP) zk 3 kr. 2/0
Bejček, Kotásek, Kožiak, Ondrejová, Pokorná, Příkazská, Ruban, Šilhán, Večerková
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
MV913K
Měnové a devizové právo (KFPNH) k 3 kr. 1/1
Mrkývka, Šramková, Schweigl
Prerekvizity: ! MV913Z
 
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI3A
Jazyk I/3 – Angličtina (CJV) z 3 kr. 0/2
Bilková, Boháček, Hrbáčková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Václavík, Vašíčková, Wachsmuthová, Barnová, Cének Vrbská, Plocková
Prerekvizity: ( BPJ_JI2A )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3A
BPJ_JI3F
Jazyk I/3 – Francouzština (CJV) z 3 kr. 0/2
Červenková, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI2F )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3F
BPJ_JI3N
Jazyk I/3 – Němčina (CJV) z 3 kr. 0/2
Hušková, Pojslová, Sojková, Boháček
Prerekvizity: ( BPJ_JI2N )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3N
BPJ_JI3S
Jazyk I/3 Španělština (CJV) z 3 kr. 0/2
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: BPJ_JI2S
 
povinně volitelné předměty
BPF_FIMA
Finanční matematika (KFin) zk 6 kr. 1/2
Benada, Benada, Zlatošová
BPF_TFSC
Transformation of the Financial System (KFin) zk 4 kr. 2/0
Deev, Linnertová
4. semestr (jarní)
povinné předměty
BEP601Zk
Financování územních samospráv (KFPNH) zk 4 kr. 2/1
Mrkývka, Pařízková, Radvan, Šramková, Janovec, Kranecová, Řezníčková
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BEV403Zk
Trestní právo v evropském prostředí (KTP) zk 3 kr. 2/0
Fenyk, Fryšták, Hrušáková, Kalvodová, Kuchta
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BEV801Zk
Právo mezinárodního obchodu (KMEP) zk 3 kr. 2/0
Drličková, Kyselovská, Rozehnalová, Valdhans, Mahdalová
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BEV802K
Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v ES (KPPSZ) k 3 kr. 1/1
Komendová, Gregorová, Stránský
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BPF_BAN1
Bankovnictví 1 (KFin) zk 6 kr. 2/2
Pánek, Horvátová, Pánek, Kupčíková
 
BPF_FIRI

Finanční řízení (KFin) zk 6 kr. 2/2
Kalouda, Suchánek, Kalouda, Linnertová, Rakovská, Skalický, Sponerová, Urbanovský
BPF_FIU2
Finanční účetnictví 2 (KFin) zk 8 kr. 2/2
Sedláček, Valouch, Hvozdenská, Hýblová, Křížová, Nešleha, Valouch, Vodáková, Jurová, Kupčíková
Prerekvizity: ( PFFUI || BPF_FIU1 )&&(! PFFUII )
 
BPF_TEBP
Teze bakalářské práce (KFin) z 3 kr. /
Mokrička, Valouch
Prerekvizity: (! NOW ( BPF_BAPR )&&(! BPF_BAPR ))
Poznámka: Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014. Úvodní seminář proběhne společně pouze v 1. týdnu semestru. Poté má student povinnost kontaktovat svého vedoucího práce na domluvu.
BVV02Zk
Finanční právo procesní (KFPNH) zk 5 kr. 2/2
Czudek, Janovec, Mrkývka, Pařízková, Radvan, Schweigl, Šramková, Czudek, Janovec, Mrkývka, Pařízková, Radvan, Schweigl, Šramková, Bartes, Liška, Snopková
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
student si volí pouze jeden jazyk
BPJ_JI4A
Jazyk I/4 – Angličtina (CJV) zk 3 kr. 0/2
Bilková, Boháček, Hrbáčková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Václavík, Wachsmuthová, Barnová
Prerekvizity: ( BPJ_JI3A || BPJ_CMIC )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4A
BPJ_JI4F
Jazyk I/4 – Francouzština (CJV) zk 3 kr. 0/2
Červenková, Veškrnová, Vives, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI3F )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4F
BPJ_JI4N
Jazyk I/4 – Němčina (CJV) zk 3 kr. 0/2
Hušková, Chládková, Sojková, Boháček, Matyášová, Pojslová
Prerekvizity: ( BPJ_JI3N )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N
BPJ_JI4S
Jazyk I/4 Španělština (CJV) zk 3 kr. 0/2
De Azevedo Camacho, Boháček, Pojslová
Prerekvizity: BPJ_JI3S
 
povinně volitelné předměty
BVV11K
Evropské finanční právo (KFPNH) k 3 kr. 0/2
Tomášková, Blažek, Czudek, Janovec, Mrkývka, Pařízková, Radvan, Schweigl, Šramková, Bartes
 
3. ročník
5. semestr (podzimní)
povinné předměty
BEP501Zk
Daně a jejich správa v ČR a EU (KFPNH) zk 5 kr. 2/2
Czudek, Mrkývka, Pařízková, Radvan, Šramková, Tomášková
Prerekvizity: ! obor ( PR ) && ! program ( N – VS )
 
BPF_BAS1
Bakalářský seminář 1 (KFin) z 5 kr. 0/2
Kalouda, Mokrička, Rejnuš
Prerekvizity: BPF_TEBP
Poznámka: Úvodní seminář bude společný (viz rozvrh). Následně má student má povinnost bezprostředně kontaktovat svého vedoucího bakalářské práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
BPF_FITR
Finanční trhy (KFin) zk 6 kr. 2/2
Svoboda, Dráb, Chmelíková, Oškrdalová, Plíhal, Rakovská, Kupčíková
Prerekvizity: (! BPF_FMRA )&&(! BPF_FMRN )&& (! MPF_AFIM )
 
BPF_FMRN
Finanzmärkte (KFin) zk 6 kr. 2/2
Benada, Mokrička, Svoboda, Benada, Mokrička
Prerekvizity: (! BPF_FITR )&&(! BPF_FMRA )
Poznámka: Předmět je přednášen v němčině a je ekvivalentní s předmětem Finanční trhy. Studenti si zapisují jen jeden z těchto předmětů.
MV932K
Právo kapitálového trhu (KFPNH) k 3 kr. 1/1
Janovec, Radvan
6. semestr (jarní)
povinné předměty
BPF_BAS2
Bakalářský seminář 2 (KFin) z 5 kr. 0/2
Kalouda, Sedláček, Lemeshko, Mokrička, Rejnuš
Prerekvizity: BPF_BAS1
Poznámka: Student má povinnost na začátku semestru kontaktovat svého vedoucího bakalářské práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
BPF_POJ1

Pojišťovnictví 1 (KFin) zk 6 kr. 2/2
Nečas, Vávrová, Nečas, Peňázová

Předměty státní závěrečné zkoušky

  • Ekonomie
  • Finance a finanční právo
  • Obhajoba závěrečné bakalářské práce (součástí je práce)

Legenda

povinné předměty
povinné předměty v rámci vybraného bloku
povinně volitelné předměty
povinná volba jazyka
Ikona kamery Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy přednášek skrze systém Studium online.
Ikona videa U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější zhlédnutí v systému Studium online.

Souhrnné počty kreditů

  • A kredity: 165
  • B kredity: 7–14
  • C kredity: 1–8

Přijatí do roku 2012/2013

  • A kredity: 153
  • B kredity: 9–14
  • C kredity: 13–18

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz