Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Studium na partnerských univerzitách v celém světě

Studenti ESF mají každoročně možnost ucházet se o studijní pobyt na University of Victoria v Kanadě.

V letošním roce se nám také podařilo získat místa na dalších prestižních zahraničních univerzitách po celém světě. Právě bylo vyhlášeno výběrové řízení na semestrální pobyt na jaře 2018 na univerzity v USA, Jihoafrické republice, Japonsku a Rusku.

Přihlásit se může jakýkoli student ESF, který bude mít v době výjezdu ukončeny alespoň dva semestry studia. Jednotlivé školy však mohou mít různé podmínky přijetí (požadovaný typ studia, průměr, jazykové znalosti) – viz informace o jednotlivých školách a jejich požadavcích:

Japonsko – Akita International University

Jihoafrická republika – Nelson Mandela Metropolitan University

Rusko – Higher School of Economics in St. Petersburg

USA

Jazykové znalosti

Co se znalostí angličtiny týče, je potřeba mít buď certifikát (CAE, TOEFL, IELTS) dokládající vaše znalosti na úrovni B2-C1, nebo složenou zkoušku z angličtiny na ESF – absolvování kurzu BPJ_JI4A Jazyk I/4. Pokud nemáte ani jedno z výše uvedeného, je možné se na konci srpna zúčastnit jazykového testování, které organizuje Centrum zahraniční spolupráce a dodatečně prokázat, že máte znalosti angličtiny na požadované úrovni.

Více informací o jazykovém testování a přihlášení je zde.

Finanční podmínky

Masarykova univerzita většinou poskytuje stipendium, které činí až 10 000 Kč na měsíc studia. Výplata stipendia je podmíněna schválením mobilitního podprogramu Rozvojových projektů MŠMT, které probíhá na podzim pro každý kalendářní rok zvlášť, a CZS tak nemůže do poslední chvíle stipendia potvrzovat. V některých případech poskytují finanční granty také zahraniční univerzity a za takové situace se stipendium Masarykovy univerzity snižuje nebo ruší úplně (viz informace k jednotlivým univerzitám).

Přihlašování

Přihlašujte se do 31.7. prostřed­nictvím následujícího formuláře. Až jej vyplníte, prosíme zašlete emailem na michaela.sudicka@econ.muni.cz motivační dopis v angličtině a jazykový certifikát, pokud jej máte.

V případě, že budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte zahraniční oddělení na: michaela.sudicka@econ.muni.cz

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz