Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Aktuálně probíhající výběrová řízení

Last minute nabídka studia v Kanadě a Rakousku

Do 15.11. se můžete hlásit ke studiu na naší partnerské škole University of Victoria v Kanadě a ke studiu na University of Applied Sciences Burgenland v Eisenstadtu v rámci programu CEEPUS.

Více informací o těchto příležitostech naleznete zde:

Hlásit se můžete do 15.11. 2017.

STUDIJNÍ POBYTY V RÁMCI MEZIVLÁDNÍCH DOHOD

Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi. Tyto pobyty se dělí na tvz. kvóty a výběrová řízení.

Pobyty na základě kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělila Masarykově univerzitě. Cílovými zeměmi jsou tento rok Čína, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko.

Více informací naleznete na stránkách Centra pro zahraniční spolupráci

Přihlášky podávejte na zahraniční oddělení ESF do 12.10. pro pobyty v Rusku, pro ostatní země do 20.11.

Pobyty na základě výběrového řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR

Více informací je na stránkáchCentra pro zahraniční spolupráci. Termín přihlášení je říjen 2017 až únor 2018 podle konkrétní země.

STUDIUM NA PRESTIŽNÍ UNIVERZITĚ V USA

Vypisujeme 2.kolo výběrového řízení pro studium na University of Kansas v jarním semestru 2018.

Přihlásit se může jakýkoli student ESF s průměrem do 2,5, který bude mít v době výjezdu ukončeny alespoň dva semestry studia na ESF. Studium je především vhodné pro studenty financí.

Co se znalostí angličtiny týče, je potřeba mít buď mezinárodní certifikát (CAE, TOEFL, IELTS) dokládající vaše znalosti na úrovni B2-C1, nebo složenou zkoušku z angličtiny na ESF – absolvování kurzu BPJ_JI4A Jazyk I/4. Pokud nemáte ani jedno z výše uvedeného, můžeme akceptovat i potvrzení od jakéhokoli vyučujícího kurzu angličtiny u nás na fakultě, který potvrdí, že Vaše znalost angličtiny je na požadované úrovni.

Finanční podmínky

Masarykova univerzita většinou poskytuje stipendium, které činí až 10 000 Kč na měsíc studia. Výplata stipendia je podmíněna schválením mobilitního podprogramu Rozvojových projektů MŠMT, které probíhá na podzim pro každý kalendářní rok zvlášť, a CZS tak nemůže do poslední chvíle stipendia potvrzovat.

Pro přihlášení vyplňte následující přihlášku a pošlete motivační dopis a potvrzení o jazykových schopnostech na michaela.sudicka@econ.muni.cz.

Využijte tuto skvělou příležitost a přihlaste se. Přihlašování je možné do 30.9.2017.

Více informací o univerzitě najdete na jejich webových stránkách.

University of Nebraska v USA

nabízí českým a slovenským studentům možnost ucházet se o stipendium poskytované touto univerzitou.

Stipendium je poskytováno na celý akademický rok a pokrývá cestovní náklady, tuition fee a náklady spojené se studiem.

Termín pro podávání přihlášek je 1.3.2017. Bližší informace najdete zde.

Nabídka pracovní stáže do Španělska

Španělská společnost Spain Internship SC nabízí studentům v oborech ekonomie, IT a pedagogika možnost využít nabídky stáží této společnosti.

Zájemci o pracovní stáže do Španělska se mohou podívat na nabídku stáží zde.

Stáže je možné absolvovat v jarním semestru nebo i v době prázdnin.

Vypsáno výběrové řízení na stáže Internationaler Bund do Německa

Zájemcům o pracovní pobyty v Německu nabízíme možnost absolvovat pracovní stáž u společnosti Internationaler Bund.

Stáže jsou určeny studentům ESF MU od 2. ročníku denního studia všech oborů. Délka stáže je 3–6 měsíců a předpokládané období, ve kterém by se stáž měla uskutečnit, je od 01.07.2017 do 31.12.2017.

Podmínkou pro přidělení stáže je znalost německého jazyka. Stáže lze finančně podpořit z programu Erasmus+. Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech.

1.kolo výběrového řízení je určeno zájemcům, kteří už stáž u International Bund zajištěnou mají, a dále zejména pro ty studenty, kteří by na stáž vyjížděli jako absolventi (SZZ v lednu) – přihlášky do tohoto kola výběrového řízení odevzdávejte spolu s motivačním dopisem v němčině a CV v němčině do 15.12.2016 osobně na zahraničním oddělení ESF MU nebo e-mailem (michaela.sudicka@econ.muni.cz). Nominace studentů bude provedena do 12.1.2017

2.kolo výběrového řízení je určeno všem novým zájemcům o stáže IB. Přihlášky je možné odevzdávat až do 24.2.2017. Nominace studentů bude provedena do 28.2.2017.

Kompletní informace o stážích IB a přihlášku najdete zde.

Zahraniční stáž v Hispánsko-české obchodní komoře v Madridu

Rádi bychom nabídli studentům bezplatnou zahraniční stáž v Hispánsko-české obchodní komoře v Madridu s možným nástupem již v lednu 2017. Studenti se samozřejmě mohou o stáž ucházet i v dalším akademickém roce s nástupem v září 2017.

Bližší informace najdete zde.

Zájemci o stáž mohou zaslat strukturované CV a motivační dopis v češtině a ve španělštině na email: madrid@cchc.eu.

TCHAJ-WAN

Dva typy stipendií pro studijní pobyty na Tchaj-wanu (každoročně se opakuje)

Taiwan Scholarship Program Určeno pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium nebo kurs čínštiny. Informace zde.

Huayu Enrichment Scholarship Program Jednoroční nebo šestiměsíční jazykový kurs čínštiny Informace zde.

Uzávěrka: 31. března 2017

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.

Radboud University organizes its fourth summer school in 2017 which we expect to be as successful

as our previous editions. From our participants we received an excellent appreciation score of 8.7,

a grade we even hope to surpass this year.

Summer School Radboud University

Nijmegen School of Management nabízí možnost studentům z partnerských univerzit zúčastnit se letní školy.

Více informací najdete zde.

Přihlášky je možné podávat do 1.4.2017.

Kompletní nabídku kurzů najdete zde.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz