Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Studium a pracovní zkušenosti v zahraničí

Aktuality

aktuality CZS MU

Zahraniční pobyty jsou významným přínosem studentům pro jejich studium a pedagogům pro jejich profesní život. Znalosti získané prostřednictvím studia a vzdělávacích čí pracovních stáží v zahraničí využijí studenti v praxi a pedagogové si rozšíří své pracovní zkušenosti. Stejně tak přítomnost zahraničních studentů na naší fakultě přináší českým studentům, kteří v zahraničí doposud nestudovali, nové zkušenosti a širší pohled na svět.

Hodnoty, které s sebou pobyt v zahraničí přináší, ctí i Masarykova univerzita, která je od devadesátých let 20. století aktivním spolutvůrcem internacionalizace vysokoškolského vzdělávání s reputací dynamické instituce středoevropského regionu.

Pro Ekonomicko-správní fakultu, jako její nedílnou součást, je mezinárodní spolupráce neodmyslitelným prvkem ve výzkumu a také ve vzdělávání studentů a pedagogů.

Od počátku své existence udržuje zavedené kontakty a vytváří nové vazby se vzdělávacími institucemi po celém světě. Záměrem fakulty je nadále rozvíjet spolupráci, aktivně se zapojovat do mezinárodních programů a výrazně rozšířit počet mobilit studentů a pedagogů, a to jak z naší strany, tak ze strany zahraničních partnerů.

Základ zahraničních styků fakulty tvoří spolupráce v rámci sítě partnerských univerzit, kterou představuje více než 70 univerzit a vysokých škol v Evropě a jedna partnerská univerzita v Kanadě.

Díky těmto kontaktům, mobilitním programům Evropské unie (ERASMUS, CEEPUS a JOSZEF) a za přispění projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR je možné uskutečňovat studijní i pracovní zahraniční pobyty studentů i učitelů fakulty a na druhé straně také přijímat zahraniční studenty a vyučující.

Vedle individuálních zahraničních stáží a hostování zahraničních lektorů existuje užší forma spolupráce v odborné sféře (výměna zkušeností, společný výzkum a publikační činnost, příprava studijních materiálů) s některými zahraničními partnery.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz