Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Praxe a stáže

Praxe a stáže přinášejí pro studenty ESF zejména možnost získání pracovních zkušeností, příležitostí pro další profesní rozvoj, zapojení do reálných procesů subjektů odběratelského sektoru, profilace již za studia, získání dat a informací pro závěrečné práce, rozvoj soft skills apod.

Cílem je seznámit studenty pomocí systému praktické výuky s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na fakultě připravováni, a to v podmínkách organizací zaměřených na problematiku daného studijního oboru. Dalším efektem je jejich zapojení do řešení konkrétních problémů, umožnění diskuse s významnými odborníky z oboru, přístup k datům a seznámení se s reálnými procesy probíhajícími v subjektech odběratelské sféry (ve smyslu subjektů z praxe).

Čím Vás může předmět Praxe obohatit?

  • Studium a příprava na odborné předměty se pro Vás stanou snazší. Na praxi se obeznámíte s dokumenty, praktiky a informacemi, které jste si do té doby museli často jenom představovat. Zvládnutí praktických dovednosti a aplikace poznatků Vám může přispět k vyšší sebedůvěře a realističtější představě o nárocích na budoucí pracovní pozici.
  • V případě spokojenosti s Vaší prací ze strany kompetentních osob v organizaci se Vám nabízí také možnost případného trvalejšího uplatnění v organizaci, ve které budete praxi zodpovědně vykonávat.
  • Absolvování praxe si můžete uvádět do životopisu, čímž se Váš profil absolventa výrazně zatraktivní. Průzkumy mínění potencionálních zaměstnavatelů dokazují, že hlavním bodem kritiky absolventů je jejich „nedotčenost“ praxí. V rámci praxe na ESF se dbá na to, aby studenti vykonávali kvalifikovanou práci. Není cílem, abyste si praxi odstáli u kopírky nebo ztráceli čas vařením kafe. Dle výsledků dotazníkového šetření se ukázalo, že se tento cíl daří úspěšně plnit. (viz. následující graf)
  • Zapojením se do pracovního kolektivu získáte nové kontakty a představu o pozitivech i negativech pracovních vztahů. Obojí můžete v budoucnu zúročit.
  • Spolu s navázáním nových kontaktů se dostanete k zajímavým zdrojům informací a poznatků, které pro Vás můžou být přínosem pro napsání závěrečné práce.

Základní informace k předmětu Praxe

Předmět Praxe je součástí prezenčního studia jako povinně volitelný v rámci studijního oboru a je ukončen zápočtem. Tento předmět nabízí studentům vysokou míru variability a možnosti přizpůsobení se požadovaným podmínkám jednak studenta, ale také organizací. Praxi si mohou zapisovat studenti čtvrtého a pátého ročníku prezenčního studia nebo studenti navazujícího magisterského studia. Délka Praxe musí být minimálně tři týdny, může proběhnout prakticky kdykoli v průběhu roku, avšak nemůže být důvodem k neúčasti na výuce jiných předmětů. Doporučuje se, aby Praxe byla součástí přípravy studenta pro zpracování diplomové práce v dané organizaci. Studenti si můžou vybrat ze široké nabídky institucí, které má ESF MU k dispozici, nebo si mohou praxi dohodnout sami v jiné organizaci, dle vlastního uvážení.

Příručka pro studenty

Jednotlivé dokumenty ke stažení:

Smlouva o spolupráci při praxi/stáži/pro­jektu studentů ESF MU

Protokol o přijetí studenta na praxi/stáž/projekt

Potvrzení o absolvování praxe/stáže a hodnocení studenta

Závěrečná zpráva o průběhu praxe/stáže

Katalog předmětů – informace o předmětu Praxe jednotlivých kateder

Logo OP VK na MU