Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Centrum informačních a komunikačních technologií

CIKT zabezpečuje komplexní správu IT a AV technologií na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU. Zajišťuje tyto aktivity:

  • spravuje počítačovou síť s více jak 1000 počítači
  • zabezpečuje chod pěti počítačových učeben s celkem 150-ti počítači
  • spravuje multimediální techniku v jedenácti přednáškových sálech a deseti seminárních místnostech
  • vytváří a spravuje systém Studium On-Line nabízející vysílání živých přednášek a tvorbu záznamům přednášek

Počítačová síť Ekonomicko-správní fakulty

Jádro sítě tvoří nejmodernější vysoce výkonné prvky a technologie. Je tvořeno virtualizačním clusterem, clusterovým datovým úložištěm a zálohovacím datovým úložištěm. Konektivita mezi virtualizačním clusterem a clusterovým datovým úložištěm je 6×10Gbps a mezi samotným jádrem a fakultní sítí 4×1Gbps.

Parametry jádra sítě:
- Virtualizační cluster obsahuje 32 procesorových jader, 144GB paměti RAM a je na něm spuštěno 26 aplikačních virtuálních serverů.
- Clusterové datové úložiště se skládá ze zařízení EMC Isilon s kapacitou 15TB a trvalou propustností 60Gbps.
- Zálohovací datové úložiště je tvořeno třemi stroji o celkové kapacitě 65TB a konektivitou 10Gbps

Fakultní páteřní síť je postavena na optických vláknech a rychlosti 1Gbps.
Konektivita do univerzitní sítě (internetu) je 1Gbps.

Bezdrátová WIFI síť je přístupná v celé budově fakulty a je připojena do projektu EDUROAM v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání.

Učebny výpočetní techniky a multimediální učebna

V současnosti je na naší fakultě k dispozici 5 učeben s výpočetní technikou. Z toho učebny VT202 a VT206 jsou počítačové studovny volně přístupné studentům. Učebny VT105, VT203 a VT204 jsou určeny jen pro výuku. Učebny jsou vybaveny standardní multimediální technikou (dataprojektory, interaktivní tabule). Ve studovnách je alokováno 49 počítačů a v učebnách 101 počítačů.

Pro výuku jazyků je zde multimediální učebna vybavená standardní multimediální technikou (dataprojektory, interaktivní tabule), ale i videokonferenční jednotkou pro možnost záznamu nebo přenosu výuky. Tato učebna je také využívána jako nahrávací studio.

Přednáškové sály a seminární místnosti

Multimediální technikou je na fakultě vybaveno všech jedenáct přednáškových sálů a deset seminárních místností. Jedná se jak o standardní vybavení jako dataprojektory, interaktivní tabule a ozvučovací techniku, tak i o speciální vybavení, videokonfereční jednotky, které jsou součástí systému vysílání a nahrávání přednášek.

Systém Studium On-Line (SOL)

SOL je specializovaný systém, vyvíjený naším centrem, pro plně automatické vysílání živých přednášek a plně automatické vytváření záznamů přednášek a přístup k nim. Ke své funkci využívá videokonferenční jednotky instalované v přednáškových sálech. V současnosti máme v SOLu k dispozici přes 650 záznamů přednášek.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz