Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Zápis do studia

Obecné informace k zápisu přijatých uchazečů do studia

Zápis ke studiu se zpravidla koná v budově Ekonomicko-správní fakulty, Lipová 41a, 602 00 Brno. U zápisu předkládáte k ověření totožnosti občanský průkaz, případně pas. Bez platného průkazu totožnosti Vás do studia nemůžeme zapsat.

U zápisu odevzdáváte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (zápisy do bakalářského studia) nebo úředně ověřenou kopii diplomu (v případě zápisu do navazujícího magisterského studia; netýká se absolventů Ekonomicko-správní fakulty nebo jiné fakulty MU).

Aktuální informace ke konkrétnímu zápisu jsou zasílány poštou (doporučeně do vlastních rukou).

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz