Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Informace k SZZ

Informace k průběhu státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se na KVE skládá ze tří částí:

  1. obhajoba závěrečné práce
  2. zkouška z Veřejné ekonomie (otázky k nahlédnutí níže)
  3. zkouška z Ekonomie (otázky k nalezení v záložce Katedry ekonomie)

Bližší informace k průběhu:

Bakalářské studium obor Veřejná ekonomika a správa a obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Magisterské studium obor Veřejná ekonomika a správa

Magisterské studium MFTAP

Občerstvení pro komisi zajišťuje sekretariát katedry, ne studenti.

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Bakalářské prezenční a kombinované studium

studijních oborů

  • Veřejná ekonomika a správa
  • Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

zde naleznete v PDF

studijního oboru

  • Veřejná ekonomika a správa

V souvislosti se změnou studijního plánu, která v oboru proběhla v akademickém roce 2015/2016, došlo i ke změně otázek k SZZ. Nové otázky platné od jarního kola SZZ (tj. červen 2016) v PDF naleznete zde.

Navazující magisterské prezenční studium MFTAP

studijního oboru

  • Administration Publique (Veřejná správa)

zde naleznete v PDF
Francouzská část otázek
zde naleznete v PDF

Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

naleznete na na stránkách ESF v manuálu studenta

Normy ČSN
Bibliografické citace – obsah, forma, struktura ČSN ISO 690
Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN 01 6910
Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) ČSN 01 0189

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz