Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Praxe a stáže

Předměty Praxe, Stáž a Projekt Vám slouží k tomu, abyste se dostali do bližšího kontaktu s ekonomickou realitou oborů, které studujete. Pro předměty je společné to, že budete vykonávat určenou práci pro potřeby dané firmy nebo úřadu a to podle pokynů garanta nebo učitele předmětu na straně fakulty a současně zmocněné osoby ze strany dané firmy nebo úřadu. Předměty úspěšně absolvujete na základě Závěrečné zprávy, ke které se zpravidla vyjadřuje jak zmocněná osoba tak i garant nebo učitel. Předměty se mezi sebou liší délkou trvání vykonávaných činností, místem jejich výkonu a pochopitelně i kreditovou dotací.

Praxe

Všechny katedry, které garantují nějaký obor, vypisují předmět Praxe jako volitelný, pro některé obory je stanoven jako povinně volitelný nebo povinný. Na některých katedrách jsou standardně vypisována v každém semestru určitá místa v konkrétních firmách nebo úřadech, na jiných katedrách si v případě zájmu o Praxi musíte najít vhodnou firmu nebo úřad sami a požádat učitele předmětu o souhlas s jeho zápisem a absolvováním (podrobnosti se dozvíte na jednotlivých katedrách). Při Praxi budete pobývat v určité firmě nebo úřadu nejméně tři týdny (15 pracovních dnů) – a zpravidla také ne déle. Praxi můžete absolvovat kdykoli během prázdnin, zkouškového období nebo semestru – pobyt na Praxi však nezakládá nárok na omluvu z povinných součástí výuky předmětů, které máte v semestru zapsány. Celkový počet kreditů, který si můžete připsat za absolvování, záleží na délce trvání Praxe a na její náročnosti a musí jej odsouhlasit učitel, který Vám také do IS MU absolvování předmětu s určitým počtem kreditů potvrdí.

Ohlasy a fotografie z Praxí může každý z vás vkládat samostatně prostřednictvím webové administrace. Vložené texty a fotografie se zobrazí na webových stránkách příslušných kateder v sekci Praxe.
návod ke vkládání ohlasů a fotografií

Dokumenty k praxím a stážím

Příručky k praxím a stážím

Stáž

Pro některé obory je povinně volitelnou nebo povinnou součástí studijního plánu předmět Stáž. Pobyt na Stáži a nabídku konkrétního umístění ve firmách nebo úřadech organizují „garantní katedry“ v souladu s profilem absolventa daných oborů. Na Stáži budete pobývat nejméně (a zpravidla právě) tři měsíce, tj. 60 pracovních dnů. Stáž můžete absolvovat kdykoli během prázdnin, zkouškového období nebo semestru. Protože pobyt na Stáži nezakládá nárok na omluvu z povinných součástí výuky jiných předmětů, a protože počet kreditů za absolvování Stáže je vysoký, nebudete si pravděpodobně v semestru, v němž Stáž absolvujete, zapisovat žádný jiný předmět. Celkový počet kreditů, který si můžete připsat za absolvování, záleží na délce trvání Stáže a na její náročnosti a musí jej odsouhlasit učitel, který Vám také do IS MU absolvování předmětu s určitým počtem kreditů potvrdí – pro předem nasmlouvané Stáže je zpravidla předem daná pevná kreditová dotace.

Projekt

Předmět Projekt mohou vypsat katedry garantující některý obor podle aktuální poptávky ze strany partnerských firem nebo úřadů. Svojí povahou má předmět blízko k Praxi, liší se zejména tím, že zadanou práci nevykonáváte ve firmě nebo úřadu, ale pracujete samostatně ve svém volném čase. Práce na Projektu je vhodná zejména v souvislosti se zpracováváním bakalářské nebo diplomové práce. Na Projektu můžete pracovat kdykoli během prázdnin, zkouškového období nebo semestru bez nároku na omluvu z povinných součástí výuky předmětů, které máte v semestru zapsány. Celkový počet kreditů, který si můžete připsat za absolvování, záleží na délce a náročnosti práce a musí jej odsouhlasit učitel, který Vám také do IS MU absolvování předmětu s určitým počtem kreditů potvrdí.

Podrobnosti k předmětům Praxe, Stáž a Projekt zveřejňují jednotlivé garantní katedry a Studijní oddělení.

Kontakty na garanty praxí

Logo OP VK na MU

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz