Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Archív závěrečných prací

Přístup k pracím

Středisko vědeckých informací nabízí na této stránce přístup k elektronickým verzím závěrečných prací absolventů ESF. Ve vlastním archívu nabízí bakalářské a diplomové práce z let 1994–2005, celkově je zde přes 3 500 dokumentů, z toho přes 1 200 z nich je volně přístupných i veřejnosti. Práce od roku 2006 jsou celouniverzitně shromažďovány v rámci Informačního systému MU.
Tématicky práce spadají zejména do oblastí ekonomie, hospodářské politiky, veřejné ekonomie, regionalistiky, managementu a dalších příbuzných disciplín.

Přehled přístupnosti plných textů

Přístupnost závěrečných prací
terminálový přístup z počítačů v knihovně (via vyhledávání pro zaměstnance)
při vyhledávání zaškrtnout „jen volně přístupné“
dostupné v rámci IS MU, viz „jak z Alephu do ISu“

Podrobnosti projektu

Práce v archívu jsou rozděleny na ty, ke kterým autoři dali souhlas se zveřejněním na Internetu – takové práce jsou pak volně přístupné skrze webové rozhraní s vyhledáváním – a na ty, ke kterým souhlas se zveřejněním nebyl získán, to se týká též všech zpětně dodigitalizová­vaných prací z let 1994–2001. Do takových prací mohou studenti a čtenáři knihovny pouze nahlížet v režimu zpřístupnění na terminálovém serveru – potřebný klientský software je nainstalován na všech počítačích v knihovně a návod k použití je popsán na této stránce.
Samotné práce jsou dostupné ve formátu PDF (Portable Document Format), pro jejich zobrazení je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč, například Adobe Reader, který stáhnete zde). Velikost dokumentů se pohybuje okolo 1 MB, u zpětně dodigitalizová­vaných prací se může jednat až o několik megabajtů.
Všechny práce jsou Střediskem vědeckých informací digitálně podepsány za použití Self-Sign Security v prostředí programu Adobe Acrobat. Vlastníte-li tento program či Adobe Reader od verze 5.1, můžete si digitální podpisy ověřit – potřebné veřejné certifikáty si stáhněte zde.

Poučení

  1. Každá závěrečná práce – ať v papírové či elektronické podobě – je chráněna Zákonem č. 120/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon) se všemi důsledky ze zákona vyplývajícími. Jakékoli šíření závěrečných prací a zneužívání ke komerčním účelům není přípustné a je trestné!
  2. Závěrečné práce užívá vysoká škola nevýdělečně ke své vnitřní potřebě pro školní a studijní potřeby.
  3. Přístup do archivu závěrečných prací je monitorován a může být kdykoliv bez udání důvodu zamezen.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz