Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Školitelé

Sezanam školitelů v doktorských studijních programech pro jednotlivé obory


Doktorský studijní program: Ekonomické teorie

obor Ekonomie

Seznam stálých školitelů

 • doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., VŠFS Praha
 • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., MU
 • doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc., MU
 • doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., MU

Další školitelé jmenovaní po schválení vědeckou radou fakulty pro konkrétního studenta a konkrétní téma disertační práce:

 • Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., MU
 • Mgr. Josef Menšík, Ph.D., MU

doktorský studijní program: Hospodářská politika a správa

obor Veřejná ekonomie

 • doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, MSc, Ph.D., VŠE Praha
 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, MU Brno
 • prof. RNDr. Miroslav Krč, CSc., UO Brno
 • doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc., MU Brno
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Beáta Meričková Mikušová, Ph.D., UMB v Bánské Bystrici
 • prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., UMB v Bánské Bystrici
 • prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., VŠE Praha
 • doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., VŠE Praha
 • doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., MU Brno
 • prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., MU Brno
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., MU Brno
 • doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D., UMB Banská Bystrica
 • doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Jan Široký, CSc., MU Brno
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., MU Brno
 • doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D., VŠE Praha
 • doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D., VŠE Praha
 • doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Jiří Volf, CSc., MF ČR Praha
 • prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., MU Brno
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., MU Brno

školitelé jmenovaní k jednotlivým studentům:

 • Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., MU Brno
 • Ing. Robert Jahoda, Ph.D., MU Brno
 • RNDr. Josef Kunc, Ph.D., MU Brno
 • RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc., MU Brno
 • Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., MU Brno

obor Hospodářská politika

 • prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc., MU Brno
 • doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., VŠE Praha
 • prof. Ing. Ladislav Průša, CSc., VÚPSV
 • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., VŠ Škoda Auto, Mladá Boleslav
 • doc. Ing. Judita Táncošová, CSc., EU Bratislava
 • doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc., MU Brno
 • doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Milan Žák, CSc., VŠEM Praha
 • doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., MU Brno

školitelé jmenovaní k jednotlivým studentům:

 • Ing. Martin Fukač, M.A., (Federal Reserve Bank of Kansas City)
 • Ing. Martin Kvizda, Ph.D., MU Brno
 • Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., MU Brno

doktorský studijní program: Ekonomika a management

obor Podniková ekonomika a management

 • doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., MU Brno
 • prof. Ing. Jiří Dvořák, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Ivan Hálek, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Petr Pirožek, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D., MU Brno
 • doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., MU Brno
 • prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, MU Brno
 • prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., VŠE Praha

školitelé jmenovaní k jednotlivým studentům:

 • Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., MU Brno

doktorský studijní program: Finance a účetnictví

obor Finance

 • prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., MU Brno
 • prof. Ing. Jiří Dvořák, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., MU Brno
 • doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Eva Kafková, PhD., PHF EU, Košice
 • prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., MU Brno
 • prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc., VŠE Praha
 • doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., MU Brno
 • doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., MU Brno
 • doc. Ing. Jitka Veselá , Ph.D., VŠE Praha

školitelé jmenovaní k jednotlivým studentům:

 • Ing. Boris Šturc, CSc., MU Brno
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D., MU Brno

Seznamy studentů s jejich školiteli a tématy disertačních prací