Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Staňte se naším partnerem

Výuka na Ekonomicko-správní fakultě zaručuje studentům mnohé teoretické znalosti, kromě nich je však zapotřebí také získání praktických zkušeností. Aby mohla být praxe co nejužitečnější, vybudovala ESF systém Partnerství, který je prospěšný oběma stranám, tedy fakultě i odborníkům zúčastněných společností. Důležité a velmi přínosné je rovněž informační propojení, díky kterému je studium na fakultě ovlivňováno praktickými trendy partnerských firem. Partneři fakulty mají navíc možnost vytipovat si vhodné absolventy, kteří by mohli být ideálními zaměstnanci pro různé ekonomické pracovní pozice.

Léty ověřený projekt Partnerství podporuje řadu fakultních akcí i aktivit, které mají za úkol ještě více vylepšit vzdělávací proces. Díky finančním prostředkům mohou studenti snáze získávat informace o ekonomických metodách ve funkčních firmách, kromě toho jsou finance využity k pořádání různých odborných setkání a konferencí. Od roku 2014 přistoupila fakulta na renovovaný systém projektu Partnerství, který má být ještě více nakloněn oběma stranám, a to například v reálném plnění zadaných úkolů. Fakulta i partnerská firma jsou díky renovacím ještě v užším kontaktu, což do jisté míry též ovlivňuje a formuje organizaci fakulty.

Dle výše finančních příspěvků jsou firemní účastníci rozděleni do tří kategorií, které nesou název Strategický partner, Významný partner a Partner. Zapojení partnerských firem do projektu se promítá zejména do spolupráce se studenty (zlepšování výuky a kariérního růstu); podpory vědecko-výzkumné činnosti, reprezentačních aktivit a technického zázemí fakulty a také podpory rozvoje studentské spolkové činnosti.

Benefity projektu Partnerství

Jednou z největších výhod spolupráce s ESF může být ovlivňování vyučovaných předmětů tak, aby měli jejich absolventi potřebné znalosti, kterých využijí jako možní budoucí pracovníci v partnerské firmě. Studenti pomohou podnikům řešit praktické úkoly, budou na nich pracovat v rámci své seminární či diplomové práce. Partnerské firmy podpoří vědecko-výzkumnou činnost fakulty a taktéž se zviditelní díky prezentacím na odborných konferencích a akcích, které ESF pořádá. Fakulta je navíc schopna firmám nabídnout zvýhodněný pronájem fakultních prostor a také publikaci v tiskovinách a na Facebooku i internetových stránkách. O aktivitách systému Partnerství můžete nalézt více informací zde. Celý projekt je prezentován zde.

Praktické příklady systému Partnerství

Spolupráce s významnými firmami přinesla chvályhodný projekt TopSeC, díky kterému mohou studenti navštívit množství workshopů a úzce vymezených přednášek, nebo se osobně setkat s odborníky z praxe. Hlavním cílem je pak především navázání kontaktu mezi studenty a firmami.

Dalším příkladem partnersko-fakultního projektu může takzvaná MaNaHra, která je v podstatě simulátorem managementu. Studenti se díky ní naučí praktickému využití svým vědomostí. Pro více informací o našich partnerech klikněte zde.

Pro další dotazy či případný zájem o projekt Partnerství kontaktujte:

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Mgr. Barbora Němcová, MPIA
referentka pro vnější vztahy - partnerství s firmami, TopSeC, zahraniční marketing
Děkanát ESF, kancelář 211
tel.: 549 49 3361, 734 239 006
barbora.nemcova@econ.muni.cz