Česká verze  English version  Version francaise  Změnit šířku stránky
ESFKatedryKatedra veřejné ekonomieStátní závěrečné zkoušky 
Masarykova univerzita –
Ekonomicko-správní fakulta

Informace k SZZ

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Bakalářské prezenční a kombinované studium

Studijních oborů
* Veřejná ekonomika a správa
* Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
zde naleznete v PDF

Magisterské prezenční, navazující prezenční a kombinované studium

Studijních oborů
* Veřejná ekonomika a správa 

Student bude obhajovat DP a skládat SZZ v komisi, která je vybrána z odborníků specializace, kterou v rámci oboru Veřejná ekonomika a správa studoval. Jedná se o specializace Veřejná ekonomika, Veřejná správa a Veřejné finance. 

Dne 30.11. byly vyvěšeny nové otázky k SZZ, které jsou rozděleny dle specializací. V každé skupině je 20 otázek společných a 5 otázek specializačních. Student si vybírá jednu z 25 otázek. Zde naleznete otázky k jednotlivým specializacím:

otázky Veřejné finance

otázky Veřejná správa

otázky Veřejná ekonomika

Navazující magisterské prezenční studium MFTAP

Studijního oboru
* Administration Publique (Veřejná správa)
zde naleznete v PDF
Francouzská část otázek
zde naleznete v PDF

Informace k průběhu státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium obor Veřejná ekonomika a správa

Magisterské studium obor Veřejná ekonomika a správa

Magisterské studium MFTAP

Občerstvení pro komisi zajišťuje sekretariát katedry, ne studenti.

Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

naleznete na na stránkách ESF v manuálu studenta

Normy ČSN
Bibliografické citace – obsah, forma, struktura ČSN ISO 690
Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN 01 6910
Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) ČSN 01 0189


Poslední aktualizace:21. říjen 2014 13:58
Správce stránky:Alexová Jana
Počet přístupů:
Naposledy čteno do cache:
Permanentní URL:http://www.econ.muni.cz/t298/