Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Typové pozice absolventa oboru RRS a RRCR

Absolventské pozice oboru Regionální rozvoj a správa

Absolventi studijního oboru Regionální rozvoj a správa mohou najít uplatnění v mnoha pozicích, mimo jiné jako projektový manažeři soukromých společností zabývajících se projektovým řízením nebo tvorbou strategických dokumentů a regionálním poradenstvím; specialisté odborné instituce s regionální i národní působností; střední a vyšší manažeři veřejné správy a místní samosprávy; manažeři dobrovolného svazku obcí nebo mikroregionu; odborníci agentur regionálního rozvoje; odborní pracovníci hospodářských komor; zaměstnanci soukromých společností a bankovních institucí nebo též v odborných a řídících pozicích v neziskovém sektoru.

Absolventské pozice oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch

Absolventi studijního oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch mohou najít uplatnění v mnoha pozicích, mimo jiné jako manažeři destinačních společností a agentur cestovního ruchu; projektoví manažeři soukromých společností zabývajících se projektovým řízením, tvorbou strategických dokumentů a regionálním poradenstvím; zaměstnanci podnikatelských subjektů v cestovním ruchu; odborníci veřejné správy s působností v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje; odborníci agentur regionálního rozvoje nebo též v odborných a řídících pozicích v neziskovém sektoru.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje