Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Katedra práva

Katedra práva vznikla v roce 2001 s cílem zabezpečit výuku právních předmětů na Ekonomicko-správní fakultě MU, zejména pak evropského práva, obchodního práva, občanského práva, správního práva a pracovního práva, a to s důrazem na ekonomicko-správní zaměření fakulty.

Výuka práva je zabezpečována kromě interních pedagogů i pedagogy z právnické fakulty a odborníky z právní praxe. Vedle teoretických poznatků se katedra práva snaží předat studentům, a to i díky pedagogům z právní praxe, praktické poznatky, které mají za cíl připravit studenty na jejich budoucí povolání a život, kde právo nabývá na stále větším významu.

Těžištěm odborné činnosti katedry je v současné době obsahová inovace výuky právních předmětů, zkvalitňování metodiky výuky, zejména pak v kombinovaném studiu. Katedra rozvíjí rovněž spolupráci s ostatními fakultami MU při zajišťování mezifakultní výuky právních předmětů u oborů zaměřených na management. V rámci své kompetence se podílí na přípravě nových projektů ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty.

Katedra v univerzitní databázi

Kontaktní osoba

Lenka Hráčková
sekretářka
tel.: 549 49 4650
hrackova@econ.muni.cz
úřední hodiny:
Út, Čt: 9.00–11.00, 13.00–15.00
mimo uvedený termín je možné se předem domluvit e-mailem

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje