Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

O katedře

Několik slov o KPH

Katedra podnikového hospodářství vznikla v roce 1999 v souvislosti s úpravou struktury studijních oborů Ekonomicko-správní fakulty, a to spojením Katedry obchodu s Katedrou řízení. Vedoucím katedry je doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Katedra zajišťuje výuku řady předmětů, které umožňují studentům pochopit činnosti podniku v celé jejich vzájemné provázanosti, rovněž tak vazby podniku na své blízké i vzdálené okolí. Profilující předměty se proto týkají oblastí managementu, marketingu, rozvoje lidských zdrojů, logistiky, psychologie apod. Jedná se tedy zejména o předměty v rámci oboru Podniková ekonomika a management.

Významným datem byl rok 2000, kdy katedra získala akreditaci pro doktorský studijní obor Podniková ekonomika a management. V současné době na katedře působí 7 interních doktorandů a několik dalších externistů.

Členové katedry jsou aktivně zapojeni do výzkumné činnosti, která tematicky souvisí s podporou malého a středního podnikání, výzkumu faktorů úspěšnosti podniků, studiem nezaměstnanosti jako společenského jevu atd. V současnosti je výzkumná činnost zajištěna především finančními prostředky z Grantové agentury ČR a Grantové agentury Akademie věd ČR.


Vybrané publikace členů KPH

Buchtová, Božena: Rétorika. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 212 stran. ISBN 80–247–0868-X.

Kniha je určena všem, kteří chtějí trvale pracovat na svém řečovém projevu. Text knihy může být pro čtenáře pobídkou pro objektivní hodnocení rétorické úrovně i vodítkem pro to, co lze příslušným cvičením dále zdokonalovat.

 

Buchtová, Božena. Psychological and socio-cultural basics for managers. 1.vyd. Dabrowa Gornica: Academy of Business. 2004. 102 stran. ISBN 83–88936–17–4.

Publikace Psychological and socio-cultural basics for managers byla vydána pro potřeby polské Wyzsej Szkoly Biznesu w Dabrowie Górnizcej.

 

Buchtová, Božena a kol. Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém. 1.vyd. Praha: Grada. 2002. ISBN 80–247–9006–8.

Kniha je jedním z výstupů výzkumu pro Grantovou agenturu ČR, věnovaného důsledkům ztráty práce.

Recenze: Z. Hubinková, Aleš Sekot, E. Farkašová

 

Stehlík, Antonín. Logistika – strategický faktor manažerského úspěchu. 1. vyd. Brno: Studio Contrast. 2002. 236 s. Studio Contrast, Brno. ISBN 80–238–8332–1.

Publikace představuje čtenáři logistiku, jako hybnou sílu ekonomik konce 20. a začátku 21. století. Je uceleným výkladem všech podstatných rysů moderního logistického managementu.

zporady
Pravidelná porada katedry…

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje