Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Kalendář

Zvolte časové období

Přednáška Michala Macenauera

Datum od 28.11.2017 16:20 hod. do 28.11.2017 19:00 hod.
Organizátor / přednášející ESF MU
Místo konání P101, ESF MU
Kontakt Ing. Dominika Tóthová
Anotace Rádi bychom vás pozvali na přednášku Mgr. Ing. Michal Macenauer Ph.D. z EGÚ Brno, a.s. Tématem přednášky bude Plánování energetického mixu aneb decentralizace a dekarbonizace české (elektro)energetiky – jak a za kolik?. Přednáška se bude konat **28.11.2017 v 16:20**, v učebně **P101**. Všichni jste vítáni.
Odkazy úplný výpis

Kritické myšlení ve futurologii

Datum od 23.11.2017 16:20 hod. do 23.11.2017 18:00 hod.
Organizátor / přednášející Senta Čermáková, Deloitte Startups
Místo konání P302, ESF MU
Kontakt nevyplněn
Anotace Svět je v pohybu! Vím, že to může znít jako klišé, které posloucháte už od dob MySpace. Ať ale chceme, nebo ne, nevyhnutelná pravda to je. Vždyť například Amazon, v čele s Jeffem Bezosem, revolučním způsobem mění obchod a dláždí tak cestu pro skutečné konzumní impérium. Chcete zjistit, proč s ohledem na současné i budoucí trendy na inovacích tolik záleží? A jaké kroky a proč společnosti podnikají, aby obstály v dnešním světě řízeném daty a informacemi? Senta Čermáková
Odkazy úplný výpis

Podnikové bankovnictví

Datum od 15.11.2017 14:35 hod. do 15.11.2017 16:00 hod.
Organizátor / přednášející Ing. Petr Tomášek (regionální ředitel ČSOB) a Ing. Michal Skřivánek, CFA (team leader risk management)
Místo konání P302, ESF MU
Kontakt Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (KF)
Anotace Na přednášce se dozvíte, nejen jak probíhá poskytování bankovního financování v praxi, ale bude mít možnost se podílet na případových studiích. Zváni jsou všichni zájemci o velmi zajímavé téma a možnost navázání dalších kontaktů a témat na Diplomové práce.
Odkazy úplný výpis

Trendy v digitálním marketingu a jak to vypadá v praxi

Datum od 15.11.2017 14:35 hod. do 15.11.2017 16:15 hod.
Organizátor / přednášející Ing. Peter Medvedě
Místo konání P104, ESF MU
Kontakt Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
Anotace Oblast digitálního marketingu se mění každý den. Přibývá technologií a nástrojů, giganti jako Google a sociální sítě rozšiřují svůj dosah, běžnými výrazy v marketingové mluvě jsou big data, machine learning, content marketing, konverze, persona, nebo account-based marketing. Ukážeme si některé z těchto zásadních trendů a nahlédneme na to, co pro marketingovou komunikaci v praxi tyto trendy znamenají.
Odkazy úplný výpis

Finanční řízení rizik retailového bankovnictví v Asii

Datum od 9.11.2017 12:50 hod. do 9.11.2017 14:20 hod.
Organizátor / přednášející Kamil Knap
Místo konání P106, ESF MU
Kontakt Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (KF)
Anotace Katedra financí si Vás dovoluje pozvat na přednášku absolventa naší fakulty pana Kamila Knapa, z finanční skupiny MBA Empire, finančního poradce pro Asii, na téma „Finanční řízení rizik retailového bankovnictví v Asii“.
Odkazy úplný výpis

Organizace a řízení nadnárodní společnosti ABB

Datum od 2.11.2017 12:50 hod. do 2.11.2017 14:20 hod.
Organizátor / přednášející Ing. Václav Kovář (ředitel divize) a Ing. Roman Pernica (ředitel technologického centra)
Místo konání P101, ESF MU
Kontakt prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (KPH)
Anotace ABB (Asea Brown Boveri) je švédsko-švýcarská nadnárodní společnost se sídlem v Curychu, poskytující technologie pro energetiku a automatizaci. Je jednou z největších průmyslových společností na světě. Zaměstnává více než 124 000 pracovníků ve sto zemích. V Česku společnost působí od roku 1992 a zaměstnává zde téměř 3 000 pracovníků.
Odkazy úplný výpis

Kupónová privatizace v Československu

Datum od 2.11.2017 11:00 hod. do 2.11.2017 12:30 hod.
Organizátor / přednášející JUDr. Ing. Dušan Tříška, CSc.
Místo konání P106, ESF MU
Kontakt doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Anotace Dušan Tříska byl v letech 1990 až 1992 náměstkem tehdejšího ministra financí ČSFR Václava Klause. Je jedním z hlavních autorů kupónové privatizace v Československu. Předmětem přednášky bude privatizace v Československu/ČR a následný vývoj. Akce je pořádána pod záštitou katedry ekonomie a po skončení se mohou návštěvníci zapojit do volné diskuse a přednášejícím.
Odkazy úplný výpis